ข้อมูลสุขภาพชี้ "คนไทย" บริโภคผัก-ผลไม้น้อยลง

ข้อมูลสุขภาพชี้ "คนไทย" บริโภคผัก-ผลไม้น้อยลง

ข้อมูลสุขภาพชี้ "คนไทย" บริโภคผัก-ผลไม้น้อยลง

รูปข่าว : ข้อมูลสุขภาพชี้ "คนไทย" บริโภคผัก-ผลไม้น้อยลง

ข้อมูลสุขภาพชี้ ข้อมูลรายงานสุขภาพประชาชนไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ระบุ สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทยเข้าเกณฑ์มาตรฐานไม่ถึง 1 ใน 5 ซ้ำยังพบสารพิษตกค้างอีกกว่าครึ่ง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค

นิทรรศการอาหาร "เส้นทางกินพอดี สู่ชีวีมีสุข" จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และภาคีเครือข่ายด้านอาหาร รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารในแต่ละมื้ออย่างปลอดภัยตามหลัก 4 เลือก คือ เลือกอาหารเหมาะสมกับปริมาณที่ควรบริโภคในแต่ละวัน เลือกอาหารจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ เลือกอาหารสะอาดและปลอดภัย และเลือกอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพ

ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสสส. กล่าวว่า ข้อมูลรายงานสุขภาพประชาชนไทยปี 2551-2552 พบสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้คนไทยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง โดยรับประทานผักและผลไม้เพียงพอไม่ถึงครึ่ง หรือเพียงร้อยละ 17.7 และในจำนวนผู้บริโภค เข้าไม่ถึงผักผลไม้ที่ปลอดภัย เนื่องจากพบสารตกค้างตามท้องตลาดถึงร้อยละ 40 ส่งผลให้แต่ละปีมีคนไทยมากกว่า 400,000 คน เสียชีวิตด้วยโรคที่มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภค

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับโรงพยาบาลในสังกัด ดำเนินนโยบายอาหารปลอดภัยภายในโรงพยาบาล เพื่อเป็นต้นแบบ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางขับเครื่อนคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารตั้งแต่ระดับผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค


กลับขึ้นด้านบน