ชาวนา เรียกร้องรัฐออกหนังสือรับรองเกษตรกร

ชาวนา เรียกร้องรัฐออกหนังสือรับรองเกษตรกร

ชาวนา เรียกร้องรัฐออกหนังสือรับรองเกษตรกร

รูปข่าว : ชาวนา เรียกร้องรัฐออกหนังสือรับรองเกษตรกร

ชาวนา เรียกร้องรัฐออกหนังสือรับรองเกษตรกร ชาวนาหลายจังหวัดเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรข้าวนาปรัง หลังประสบปัญหาไม่สามารถนำข้าวเข้าโครงการรับจำนำได้ ทำให้บางรายต้องขายข้าวนอกโครงการที่มีราคาต่ำกว่า

กลุ่มชาวนาในหลายจังหวัด เช่น ปทุมธานี สุพรรณบุรี นครปฐม อุทัยธานี ไม่สามารถนำข้าวเข้าโครงการรับจำนำได้ เพราะยังไม่ได้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ระบุว่าต้องรอคำสั่งจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือ กขช. สรุปปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังของแต่ละจังหวัด จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดออกหนังสือรับรองรับรองโดยเร็ว

ด้านนายชาญชัย รักษ์ธนานนท์ อดีตนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า หนังสือรับรองเกษตรกรที่ออกล่าช้า ทำให้เกษตกรได้รับความเดือดร้อน บางรายที่ไม่สามารถรอเอกสารได้ จึงตัดสินใจขายข้าวนอกโครงการทำให้ได้ราคาต่ำกว่าราคารับจำนำตันละ 4,000-5,000 บาท ส่วนรายที่รอเข้าโครงการ ต้องนำข้าวไปฝากโรงสีไว้ แต่โรงสียังไม่สามารถออกใบประทวนได้ ทำให้โรงสีหลายแห่งเริ่มมีข้าวเปลือกกองจำนวนมาก เพราะไม่สามารถสีแปรได้

ขณะที่นายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2555/56 ว่า มียอดการขึ้นทะเบียนในระบบแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกประมาณ 2.8 ล้านไร่ ผ่านประชาคมแล้ว 66,500 ครัวเรือน หรือร้อยละ 51 ของผู้มาขึ้นทะเบียน และได้ดำเนินการออกใบรับรองให้เกษตรกรแล้ว 24,000 ครัวเรือน หรือร้อยละ 36


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน