ลำปาง-แพร่ หมอกควันไฟ เกินค่ามาตรฐาน

ลำปาง-แพร่ หมอกควันไฟ เกินค่ามาตรฐาน

ลำปาง-แพร่ หมอกควันไฟ เกินค่ามาตรฐาน

รูปข่าว : ลำปาง-แพร่ หมอกควันไฟ เกินค่ามาตรฐาน

ลำปาง-แพร่ หมอกควันไฟ เกินค่ามาตรฐาน กรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน แจ้งทางจังหวัดลำปาง และ จังหวัดแพร่ ให้ควบคุมไฟป่า และ การจุดไฟเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี หลังพบค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในหมอกควันไฟ เกินค่ามาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ รายงานค่าเฉลี่ยหมอกควันไฟจังหวัดลำปางไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง และสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษวัดได้จากสถานีตรวจอากาศทั้ง 4 แห่ง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 139 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่า เป็นค่าที่เกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยคุณภาพอากาศดังกล่าวนั้น มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ที่หายใจในที่โล่งแจ้ง

ส่วนจังหวัดที่มีค่าสูงรองลงมาคือ จังหวัดแพร่ วัดได้ 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเกินค่ามาตรฐาน และเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนด้วยเช่นกัน

กรมควบคุมมลพิษ เกรงว่า ค่าเฉลี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกได้ หากไม่มีปัจจัยใด ทำให้หมอกควันไฟเจือจางลงไป เช่น เกิดฝนตกในพื้นที่ จึงได้แจ้งกำชับให้ทาง จังหวัดลำปาง และ จังหวัดแพร่ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนควบคุมไฟป่า และการจุดไฟเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี ซึ่งสาเหตุสำคัญทีทำให้เกิดสถานการณ์หมอกควันขึ้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน