ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

รูปข่าว : ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี “สมชัย” กรรมการการเลือกตั้ง เตือนประชาชนที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 3 มีนาคมนี้ ตรวจสอบรายชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านให้ชัดเจน โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นายสมชัย จึงประเสริฐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุถึงกรณีที่ยังมีประชาชนในกรุงเทพมหานคร จำนวนมากยังสับสนกับการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกรณีจะไปใช้สิทธิเลือก ตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเดิม ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน ขณะที่ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ป โดยตามมาตรา 3 พ.รบ.ได้ให้มีการยกเลิกกฎหมายที่ขัดแย้ง จึงต้องยึดตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ก่อนวันเลือกตั้ง 3 มีนาคม ขณะที่จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่พบการย้ายคนเข้ามาเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ มีแต่ย้ายมาเพื่อสิทธิประโยชน์อื่น


กลับขึ้นด้านบน