ผู้ประกอบการเคเบิ้ลกังวล "กสทช."ออกระเบียบ "ทีวีดิจิตอล" ล่าช้า ชี้ ส่งผลต่อลงทุน

ผู้ประกอบการเคเบิ้ลกังวล "กสทช."ออกระเบียบ "ทีวีดิจิตอล" ล่าช้า ชี้ ส่งผลต่อลงทุน

ผู้ประกอบการเคเบิ้ลกังวล "กสทช."ออกระเบียบ "ทีวีดิจิตอล" ล่าช้า ชี้ ส่งผลต่อลงทุน

รูปข่าว : ผู้ประกอบการเคเบิ้ลกังวล "กสทช."ออกระเบียบ "ทีวีดิจิตอล" ล่าช้า ชี้ ส่งผลต่อลงทุน

ผู้ประกอบการเคเบิ้ลกังวล เครือข่ายสมัชชาเคเบิลทีวีทั่วประเทศเตรียมรับมือทีวีดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นอีก 48 ช่องในเร็วๆ นี้ ขณะที่บางรายพร้อมลงแข่งประมูล แต่ยังกังวลกับระเบียบกฎเกณฑ์ที่ออกมาล่าช้า

ผู้ประกอบการเครือข่ายสมัชชาเคเบิลทีวีทั่วประเทศได้จัดประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกอากาศในปัจจุบันและอนาคต เพื่อรับมือกับระบบทีวีดิจิตอล ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 จากปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่อง ได้ทดลองออกอากาศระบบดิจิตอลไปแล้ว

ขณะที่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีนั้น มีเพียงช่องเดียวที่ทดลองออกอากาศในพื้นที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งในการหารือครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเคเบิลฯ อีกหลายรายต้องการทดลองออกอากาศด้วยเช่นกัน

ขณะที่เมื่อวานนี้ (18ก.พ.56) ที่ประชุมคณะกรรมการกระจายเสียงของกสทช. มีมติให้ร่างประกาศที่เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลทุกร่างต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการต่างๆ ล่าช้าไปจากเดิมอย่างน้อย 2 เดือน

รวมทั้งหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประมูลทีวีดิจิตอลต่างๆ ของกสทช.ขณะนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุป ทำให้ผู้ประกอบกิจการหลายคน มองว่า หากการดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า ก็อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนและการแข่งขันได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


กลับขึ้นด้านบน