ครม.มีมติให้หน่วยราชการประหยัดไฟลงร้อยละ10 ยกเว้น "รพ.-สนามบิน"

ครม.มีมติให้หน่วยราชการประหยัดไฟลงร้อยละ10 ยกเว้น "รพ.-สนามบิน"

ครม.มีมติให้หน่วยราชการประหยัดไฟลงร้อยละ10 ยกเว้น "รพ.-สนามบิน"

รูปข่าว : ครม.มีมติให้หน่วยราชการประหยัดไฟลงร้อยละ10 ยกเว้น "รพ.-สนามบิน"

ครม.มีมติให้หน่วยราชการประหยัดไฟลงร้อยละ10 ยกเว้น นายแพทย์ทศพร เสรีรัตน์ โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10 ในทันที เช่น การเปิดเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ 25-26 องศาเซลเซียล การลดการใช้ลิฟท์ การตรวจล้างเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ การลดการใช้น้ำมัน. การจำกัดความเร็วในการขับรถ การส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอลล์ และการใช้ เอ็นจีวี และจัดระบบติตตามการใช้พลังงาน

ทั้งนี้ ยกเว้นโรงพยาบาลและท่าอากาศยานต่างๆ หากหน่วยราชการใดไม่ปฏิบัติตามหรือมีการใช้พลังงานเกินร้อยละ 15 จะส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ปรับลดงบประมาณลงในปีถัดไป


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน