มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร้องห้างค้าปลีกรายใหญ่รับผิดชอบกรณีพบสารปนเปื้อนในอาหาร

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร้องห้างค้าปลีกรายใหญ่รับผิดชอบกรณีพบสารปนเปื้อนในอาหาร

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร้องห้างค้าปลีกรายใหญ่รับผิดชอบกรณีพบสารปนเปื้อนในอาหาร

รูปข่าว : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร้องห้างค้าปลีกรายใหญ่รับผิดชอบกรณีพบสารปนเปื้อนในอาหาร

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร้องห้างค้าปลีกรายใหญ่รับผิดชอบกรณีพบสารปนเปื้อนในอาหาร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องห้างค้าปลีกรายใหญ่ แสดงความรับผิดชอบ หลังผลการตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่า ขนมที่ผลิตและวางจำหน่าย มีปริมาณวัตถุกันเสียเกินกว่าค่ามาตรฐาน ทั้งที่แจ้งในฉลากผลิตภัณฑ์ว่าไม่ใช้วัตถุกันเสีย

กรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตรวจพบวัตถุกันเสีย 3 ชนิด คือ กรดเบนโซอิค , กรดซอร์บิค และกรดโปรปิโอนิค เกินกว่าค่ามาตรฐานในผลิตภัณฑ์ขนมอบคือ ขนมปังถั่วแดง และขนมปังแซนวิช ที่ห้างค้าปลีกรายใหญ่เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ต่อมาห้างค้าปลีกดังกล่าวทำหนังสือชี้แจงมายังมูลนิธิฯ โดยยืนยันว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขทุกขั้นตอน และได้งดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

นายพชร แกล้วกล้า ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน ระบุว่า การระบุที่ผลิตภัณฑ์ว่า "ไม่ใช้วัตถุกันเสีย" แต่กลับตรวจพบค่าวัตถุกันเสียเกินกว่า 1,600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งที่ค่ามาตรฐานรวมต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเข้าข่ายอาหารปลอมไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างในฉลาก จึงเรียกร้องให้ผู้ผลิตแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และงดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันที

 


กลับขึ้นด้านบน