"ไทยพีบีเอส" ผนึกทีวี 7 ช่อง จัดรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. แบบเรียลไทม์

"ไทยพีบีเอส" ผนึกทีวี 7 ช่อง จัดรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. แบบเรียลไทม์

"ไทยพีบีเอส" ผนึกทีวี 7 ช่อง จัดรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. แบบเรียลไทม์

รูปข่าว : "ไทยพีบีเอส" ผนึกทีวี 7 ช่อง จัดรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. แบบเรียลไทม์

ไทยพีบีเอส ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์พันธมิตร จัดทำการรายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันนี้(19 ก.พ.) โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์พันธมิตรทั้ง 8 สถานี ประกอบด้วย ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, โมเดิร์นไนน์ทีวี, สทท.11, ไทยพีบีเอส, เนชั่นแชนแนล, ทีเอ็นเอ็น (ทรูวิชั่นส์) ได้ร่วมกันแถลงข่าว “ความร่วมมือรายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

ความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง สามารถรายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ) ภายหลังการปิดหีบลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทันที ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบผลคะแนนอย่างรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นการช่วยเสริมและสนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องของความบริสุทธิ ยุติธรรม ตามแนวทางที่วางไว้

การรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ) ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์การรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากมหาวิทยาลัย 10 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, มหาวิทยาลัยเนชั่น  และโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  21 แห่ง จัดส่งนักเรียน นักศึกษาไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ไปประจำที่หน่วยเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6,548 หน่วย

อาสาสมัครเหล่านี้จะรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ) ทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเริ่มกระบวนการนับคะแนน โดยส่งคะแนนผ่านระบบเครือข่ายไร้สายของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ซึ่งได้ นำเทคโนโลยีการส่งข้อมูลบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเรียกว่า “ระบบรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ แบบ เรียล ไทม์” มาใช้เป็นช่องทางสำหรับการส่งคะแนนจากสถานที่นับคะแนน 50 เขต

ทั้งนี้ระบบดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษคือ ผู้บันทึกคะแนนสามารถกดส่งข้อมูลหมายเลขผู้สมัครฯ กลับเข้ามาประมวลผลที่ส่วนกลางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทำให้ผู้ชมโทรทัศน์ ทราบผลคะแนนสด (อย่างไม่เป็นทางการ) แบบ เรียลไทม์ ทันทีที่มีการนับคะแนน จากนั้น โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำคะแนนทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่ประชาชนมีความสมบูรณ์และหลากหลายในทุกแง่มุม

นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการวางระบบเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สถานีโทรทัศน์ 8 สถานี และ ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ) ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

พร้อมกับการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ) โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมกันจัดทำ Exit Poll สำรวจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยเนชั่น

การสำรวจครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดเตรียมนักศึกษา 500 คนลงพื้นที่ประจำ 50 เขต (เขตละ 10 คน คนละ 40 ตัวอย่าง) เก็บข้อมูล เขตละ 400 ตัวอย่าง รวม 20,000 ตัวอย่าง (ประมาณร้อยละ 0.5 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากที่สุดและจะทำการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งทันทีที่ปิดหีบรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งในเวลา 15.00 น.
   
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มีความเชื่อมั่นว่า หลังจากปิดหีบบัตรลงคะแนนเวลา 15.00 น. ไม่เกิน 15.45 น. ประชาชนทั่วประเทศจะได้รับทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ) พร้อมๆ กันผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทั้ง 8 สถานี


กลับขึ้นด้านบน