กัมพูชา จัดสร้างศูนย์พักพิงตัวนิ่ม

กัมพูชา จัดสร้างศูนย์พักพิงตัวนิ่ม

กัมพูชา จัดสร้างศูนย์พักพิงตัวนิ่ม

รูปข่าว : กัมพูชา จัดสร้างศูนย์พักพิงตัวนิ่ม

กัมพูชา จัดสร้างศูนย์พักพิงตัวนิ่ม กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสากลและสำนักงานป่าไม้ของรัฐบาลกัมพูชา ร่วมจัดสร้างศูนย์พักพิงตัวนิ่ม เพื่อใช้เป็นที่เลี้ยงดูตัวนิ่มที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกล่าและไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้

กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสากลและสำนักงานป่าไม้ของรัฐบาลกัมพูชา ร่วมจัดสร้างศูนย์พักพิงตัวนิ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นที่เลี้ยงดูตัวนิ่มที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกล่าและไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้ เนื่องจากต้องกลายเป็นสัตว์พิการจากการล่าของนายพราน

ตัวนิ่มเป็นหนึ่งในสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ แม้จะได้รับการพิทักษ์จากที่ประชุมไซเตส แต่ตัวนิ่มยังถูกล่าอย่างหนักจากขบวนการค้าสัตว์ป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งในประเทศไทย เพื่อส่งไปประเทศจีนที่มีความต้องการตัวนิ่มสูง เพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณทางยาและช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน