มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลศึกษาพบยังมีการสูบบุหรี่ในร้านเกม

มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลศึกษาพบยังมีการสูบบุหรี่ในร้านเกม

มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลศึกษาพบยังมีการสูบบุหรี่ในร้านเกม

รูปข่าว : มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลศึกษาพบยังมีการสูบบุหรี่ในร้านเกม

มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลศึกษาพบยังมีการสูบบุหรี่ในร้านเกม กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตและร้านเกม ที่ยังให้มีการสูบบุหรี่ภายในร้าน หลังผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า มีผู้ประกอบการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยปล่อยให้สูบบุหรี่ เนื่องจากไม่รู้ข้อกฎหมาย

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลการวิจัย สถานการณ์ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ผู้ประกอบการร้านบริการอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ที่จัดทำโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า แม้กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฉบับที่ 19 ปี 2553 ในการกำหนดสถานที่สาธารณะ และที่ทำงานให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่กลับมีประชาชนได้รับควันบุหรี่ จากสถานประกอบการขนส่งมวลชน สถานบันเทิง ตลาด รวมถึงร้านอินเทอร์เน็ตหรือร้านเกม ค่อนข้างสูง

ทั้งนี้พบว่า ร้านอินเทอร์เน็ตหรือร้านเกม กว่าร้อยละ 92.7 ไม่ทราบว่า ร้านประเภทนี้ เป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย และไม่รู้ว่า มีบทลงโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่จัดร้านให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ และมีถึงร้อยละ 89.6 ไม่ติดป้ายคำเตือนห้ามสูบบุหรี่ภายในร้าน มีร้อยละ 23 ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย คือ ติดป้ายคำเตือนและไม่จัดที่เขี่ยบุหรี่ไว้ภายในร้าน รวมถึงตักเตือนผู้ใช้บริการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

ผลสำรวจยังพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 66.7 ตระหนักในสิทธิของผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีความปลอดภัยในสุขภาพที่จะไม่ได้รับควันพิษจากบุหรี่ โดยห้ามไม่ให้มีการสูบในร้านร้อยละ 91

ด้านผศ.ภรณี วัฒนสมบูรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า ผลวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า การเข้าถึงกฎหมายยังเป็นจุดอ่อน แม้ผู้ประกอบการพร้อมที่จะปฏิบัติตาม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งรณรงค์ทำความเข้าใจ พร้อมสนับสนุนสื่อในการรณรงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจกฎหมายให้มากขึ้น

ขณะที่นายประดิษฐ์ โอซิว ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาภาพยนต์และวีดีทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม ยอมรับว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับร้านอินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัด ที่ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในร้าน ดังนั้นกระทรวงฯเตรียมเชิญผู้ประกอบการ ที่จะต่อใบอนุญาตดำเนินการร้านอินเทอร์เน็ตและร้านเกมซึ่งหมดลงปีหน้า จำนวน 17,749 ร้าน เข้าอบรมทำความเข้าใจข้อกฎหมาย รวมถึงจัดทำประชาพิจารณ์การสูบบุหรี่หน้าร้าน ซึ่งถูกมองว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ

 


กลับขึ้นด้านบน