ชาวนาในอุบลฯ เร่งผันน้ำเลี้ยงต้นพืช หลังประสบปัญหาภัยแล้ง

ชาวนาในอุบลฯ เร่งผันน้ำเลี้ยงต้นพืช หลังประสบปัญหาภัยแล้ง

ชาวนาในอุบลฯ เร่งผันน้ำเลี้ยงต้นพืช หลังประสบปัญหาภัยแล้ง

รูปข่าว : ชาวนาในอุบลฯ เร่งผันน้ำเลี้ยงต้นพืช หลังประสบปัญหาภัยแล้ง

ชาวนาในอุบลฯ เร่งผันน้ำเลี้ยงต้นพืช หลังประสบปัญหาภัยแล้ง หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะจ.อุบลราชธานี ซึ่งพบว่าลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลเริ่มแห้งขอดส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูแล้ง

ลำน้ำเซบาย ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลในอ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนบางช่วงเห็นเนินทราย ส่งผลกระทบต่อผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ต้องผันน้ำจากบ่อน้ำในที่นา เพื่อหล่อเลี้ยงต้นพืช

ภัยแล้งที่ขยายวงกว้างขณะนี้ ทำให้ปศุสัตว์จ.บุรีรัมย์สำรองฟางอัดฟ่อน 40 ตัน เพื่อนำแจกจ่ายให้กับผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารเลี้ยงสัตว์ พร้อมขอให้เกษตรกรงดเผาตอซังข้าว เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารสำรองในช่วงหน้าแล้ง

ขณะที่นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบลำตะคอง บริเวณต.โค้งยาง อ.สูงเนิน หลังพบว่า มีชาวบ้านจำนวนมาก สร้างฝายและทำนบกั้นน้ำผันน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ส่งผลกระทบต่อน้ำดิบที่จะใช้ผลิตประปาในเขตเทศบาลนครนคราชสีมา จึงขอความร่วมมือชาวบ้านไม่ให้สร้างทำนบกั้นน้ำ เพื่อไม่กระทบต่อการผลิตประปา


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน