พม่าถกวางกรอบเจรจาสันติภาพในรัฐคะฉิ่น

พม่าถกวางกรอบเจรจาสันติภาพในรัฐคะฉิ่น

พม่าถกวางกรอบเจรจาสันติภาพในรัฐคะฉิ่น

รูปข่าว : พม่าถกวางกรอบเจรจาสันติภาพในรัฐคะฉิ่น

พม่าถกวางกรอบเจรจาสันติภาพในรัฐคะฉิ่น นายอู อ่อง มิน รัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสหภาพพม่า ประชุมร่วมกับ นายหง สา ตัวแทน สภาสหพันธรัฐชนชาติแห่งสหภาพพม่า ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางกรอบการเจรจาสันติภาพและการเมืองในรัฐคะฉิ่น

การประชุมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนไทยและต่างชาติจำนวนมาก โดยเนื้อหาเน้นแก้ปัญหาการสู้รบในรัฐคะฉิ่น ซึ่งส่งผลให้มีผู้อพยพหนีภัยสงครามจำนวนมาก

สำหรับสภาสหพันธรัฐชนชาติแห่งสหภาพพม่า ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธ์ 11 กลุ่ม ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสิทธิ ความเสมอภาค และการปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยในพม่า พร้อมเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

และเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธิบดีพม่า กับ แกนนำองค์กรเอกราชคะฉิ่น หรือ เคไอโอ เปิดการเจรจาที่เมืองรุ่ยลี่ ประเทศจีน เพื่อยุติสงครามในรัฐคะฉิ่น โดยมีจีนเป็นตัวกลาง แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงมีการเปิดเจรจาขึ้นอีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน