บทบาท "กลุ่มวาดะห์" กับการแก้ปัญหาภาคใต้

บทบาท "กลุ่มวาดะห์" กับการแก้ปัญหาภาคใต้

บทบาท "กลุ่มวาดะห์" กับการแก้ปัญหาภาคใต้

รูปข่าว : บทบาท "กลุ่มวาดะห์" กับการแก้ปัญหาภาคใต้

บทบาท การแต่งตั้งกลุ่มวาดะห์ เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังความเห็นการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักวิชาการ มองว่า ควรจะมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมด้วย เพราะจะมีปัญหาการแบ่งค่าย และผลประโยชน์ทางการเมือง สำหรับกลุ่มวาดะห์ ถือเป็นการรวมกลุ่มของนักการเมืองใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เคยมีบทบาทสำคัญในอดีต และเคยผลักดันนโยบายสำคัญในพื้นที่

การสวมใส่ฮิญาบ หรือ ผ้าคลุมผมของมุสลิม หรือผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม ถือเป็นการปฎิบัติตามหลักศาสนาอย่างหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้การสวมใส่ฮิญาบในสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการ ไม่สามารถกระทำได้ แต่ผลจากการผลักดันของนักการเมืองในนามกลุ่มวะฮ์ดะห์ ทำให้หญิงชาวมุสลิมได้สิทธินี้


 

กลุ่มวาดะห์ เกิดจากการรวมตัวของนักการเมือง ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 2529เพื่อให้มีอำนาจต่อรองกับกลุ่มการเมืองอื่นๆ ในระดับประเทศ โดยมีแกนนำกลุ่มที่สำคัญอย่างนายเด่น โต๊ะ มีนา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา และนายอารีเพ็ญ อุตรสินธ์ ที่ผ่านมาได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีหลายสมัย และสามารถผลักดันส่งผ่านความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไปสู่นโยบายที่ได้รับการปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับประเทศหลายด้าน

การแต่งตั้งตัวแทนกลุ่มวาดะห์ เข้าไปเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บูราฮานูดิน อุเซ็ง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา และเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มวะฮ์ดะห์ เห็นว่า เป็นโอกาสดีที่ทางกลุ่ม จะมีโอกาสทำงานเพื่อประชาชน


 

กลุ่มวะฮ์ดะห์เป็นเพียงกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เทนราษฎรครั้งที่ผ่านมา กลุ่มวาดะห์ ก็ไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ แม้แต่ที่นั่งเดียว ทำให้ สมบัติ โยธาทิพย์ คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎยะลา มองว่า การแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ควรมีตัวแทนจากหลายภาคส่วน และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อก้าวข้ามการแบ่งค่าย และผลประโยชน์ทางการเมือง

ท่ามกลางความขัดแย้งจากเหตุความไม่สงบ กลุ่มวาดะห์ เลือกใช้แนวทางสันติวิธีผ่านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อส่งผ่านความต้องการของประชาชน แม้ในบางช่วงเวลา กระแสนิยมทางการเมืองจะตกต่ำจนยากที่จะผลักดันนโยบายก็ตาม แกนนำกลุ่มวาดะห์คนหนึ่ง ระบุว่า จะเน้นรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลต้องพร้อมที่จะรับฟังเพื่อนำไปปฎิบัติ

 


กลับขึ้นด้านบน