บขส. เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ 2 เส้นทาง

บขส. เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ 2 เส้นทาง

บขส. เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ 2 เส้นทาง

รูปข่าว : บขส. เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ 2 เส้นทาง

บขส. เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ 2 เส้นทาง เริ่มที่ กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ และกรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ วันพรุ่งนี้วันแรก

 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ว่า 

บขส. พร้อมเปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ ไทย - กัมพูชา เส้นทางกรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ และเส้นทางกรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ แล้ว ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (21 ก.พ. 56) เป็นต้นไป โดยเส้นทางกรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ มีระยะทาง 424 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง ด้วยรถมาตรฐาน 1 (ข) ฝ่ายละ 1 คัน 
 
ระยะแรกเดินรถฝ่ายละ 1 เที่ยวต่อวัน ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. ออกจากเสียมราฐ เวลา 08.00 น. อัตราค่าโดยสารตลอดเส้นทาง 750 บาท หรือ 25 ดอลลาร์สหรัฐ และเส้นทางกรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ มีระยะทาง 719 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 11 ชั่วโมง ด้วยรถมาตรฐาน 1 (ข) ฝ่ายละ 1 คัน ระยะแรกเดินรถฝ่ายละ 1 เที่ยวต่อวัน ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.15 น. ออกจากพนมเปญ เวลา 07.00 น. อัตราค่าโดยสารตลอดเส้นทาง 900 บาท หรือ 30 ดอลลาร์สหรัฐ
 
"บขส.พร้อมเปิดให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ ไทย - กัมพูชาแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้ หลังจาก บขส. ทดลองเดินรถในเส้นทางดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2555 และต้องหยุดเดินรถชั่วคราว ด้วยปัญหาความไม่พร้อมของฝ่ายกัมพูชา ประกอบกับเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ให้ไทย - กัมพูชา เดินรถสวนทางกัน จึงทำให้ บขส.ต้องหยุดเดินรถไปด้วย" นายวุฒิชาติ กล่าว 
 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่าการเปิดเดินรถโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศให้ดียิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลเดินทางคอล เซ็นเตอร์ 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง 


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน