ปภ.หารือ 33 จังหวัดกำหนดมาตรการแก้ภัยแล้ง

ปภ.หารือ 33 จังหวัดกำหนดมาตรการแก้ภัยแล้ง

ปภ.หารือ 33 จังหวัดกำหนดมาตรการแก้ภัยแล้ง

รูปข่าว : ปภ.หารือ 33 จังหวัดกำหนดมาตรการแก้ภัยแล้ง

ปภ.หารือ 33 จังหวัดกำหนดมาตรการแก้ภัยแล้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หารือร่วมกับ 33 จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ขณะนี้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้ (21 ก.พ.) จะมีการประชุมผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับ 33 จังหวัดที่ประกาศเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หลังจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้มขยายวงกว้าง โดยมีนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญที่ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานระดับพื้นที่ ให้สามารถเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในมิติเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยง และความต้องการของประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง


กลับขึ้นด้านบน