การปรับค่าแรง 300 บาทกระทบความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

การปรับค่าแรง 300 บาทกระทบความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

การปรับค่าแรง 300 บาทกระทบความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

รูปข่าว : การปรับค่าแรง 300 บาทกระทบความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

การปรับค่าแรง 300 บาทกระทบความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ปรับตัวลดต่อเนื่อง ผลมาจากการปรับขึ้นค่าแรงวันละ 300 บาท ประกอบกับราคาพลังงานมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาค่าเงินบาทแข็ง ซึ่งผลกระทบต่อการส่งออก ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นกลุ่มเดียวที่มียอดการผลิตเพิ่มขึ้นจากนโยบายรถคันแรก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนมกราคมนี้ อยู่ที่ระดับ 97.3 ลดลงจากระดับ 98.8 จากเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท โดยผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ได้รับผลกระทบมากสุด ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและค่าขนส่ง ปรับตัวสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังกังวลกับราคาพลังงานก็มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาแข็งค่าของเงินบาทที่กระทบต่อความสามารถในการส่งออก

ด้านนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการ ต้องการให้ภาครัฐจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และยกเลิกหรือลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีรับจ้างผลิตสินค้า รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีทักษะและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการกับผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

สำหรับยอดการผลิตรถยนต์ สภาอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าในเดือนมกราคม 2556 ผลิตได้กว่า 236,000 คัน ขยายตัวกว่าร้อยละ 67 คาดว่าจะผลิตได้ตามเป้าหมายที่ 2.5 ล้านคันในปี 2556 ขณะที่ยอดการจำหน่ายในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 ผลมาจากโครงการรถคันแรก


กลับขึ้นด้านบน