กรมวิชาการเกษตร เสนอขึ้นทะเบียนเคมีเกษตรอันตราย 4 ชนิด

กรมวิชาการเกษตร เสนอขึ้นทะเบียนเคมีเกษตรอันตราย 4 ชนิด

กรมวิชาการเกษตร เสนอขึ้นทะเบียนเคมีเกษตรอันตราย 4 ชนิด

รูปข่าว : กรมวิชาการเกษตร เสนอขึ้นทะเบียนเคมีเกษตรอันตราย 4 ชนิด

กรมวิชาการเกษตร เสนอขึ้นทะเบียนเคมีเกษตรอันตราย 4 ชนิด กรมวิชาการเกษตร เปิดเวทีสาธารณะครั้งแรก เพื่อรับฟังความเห็นประกอบการพิจารณา เรื่องขึ้นทะเบียนเคมีเกษตรในบัญชีเฝ้าระวัง 4 ชนิด คาดว่าจะสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาภายใน 1 เดือน

หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และเอกชน ร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเคมีเกษตรอันตราย 4 ชนิด ได้แก่ เมโทมิล, คาร์โบฟูแลน, อีพีเอ็น และไดโครโตฟอส

นายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้เสนอยกเลิกการใช้ไดโครโตฟอส ส่วนเคมีเกษตรรายการอื่นๆ จะสรุปความเห็นในเวทีสาธารณะ เพื่อเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาขึ้นทะเบียนภายใน 1 เดือน

ในการประชาพิจารณ์ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่เอกชนมีโอกาสเข้าชี้แจง ซึ่งตัวแทนจากบริษัทเคมีเกษตรข้ามชาติ ประจำประเทศไทย ในฐานะคิดค้นและผลิตสารเมโทมิล 1ใน 4เคมีเกษตร นำเอกสารยืนยันว่ายังคงมีการใช้เมโทมิลในผักผลไม้ในสหรัฐอเมริกา

 ขณะที่ผศ.นพ. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น อ้างงานวิจัยกระทรวงสาธาณสุขแคนาดาปี 2555 บ่งชื้  ว่าเมโทมิล มีพิษเฉียบพลัน และสะสม ซึ่งจะกระทบต่อระบบประสาท ระบบสืบพันธ์ การเจริญของตัวอ่อนในครรภ์ และอาจก่อมะเร็ง

ด้านนายวิทูรย์ เลี่ยงจำรูญ ผอ.มูลนิธิ ชีววิถี ระบุว่า มีหลายประเทศ ยกเลิกเคมีเกษตร 4 ชนิด ซึ่งหากไทยยกเลิกการใช้ จะช่วยลดสารเคมีตกค้าง ในพืชผักที่ส่งไปสหภาพยุโรปลงได้ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเพิ่มความเข้มงวด ในการนำเข้าเคมีเกษตร

การทบทวนการขึ้นทะเบียนเคมีเกษตร โดยเฉพาะเคมีอันตราย 4 ชนิด มีขึ้นหลังกฎหมายวัตถุอัตรายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2553 ทำให้เคมีเกษตรทุกรายการต้องกลับต้องขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งหมด

 


กลับขึ้นด้านบน