"ไทยพีบีเอส"ร่วมกับธนาคารโลกประจำประเทศไทย ส่งเสริมการใช้เงินอย่างคุ้มค่า

"ไทยพีบีเอส"ร่วมกับธนาคารโลกประจำประเทศไทย ส่งเสริมการใช้เงินอย่างคุ้มค่า

"ไทยพีบีเอส"ร่วมกับธนาคารโลกประจำประเทศไทย ส่งเสริมการใช้เงินอย่างคุ้มค่า

รูปข่าว : "ไทยพีบีเอส"ร่วมกับธนาคารโลกประจำประเทศไทย ส่งเสริมการใช้เงินอย่างคุ้มค่า

 ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้ความรู้ด้านการเงิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เงินอย่างคุ้มค่าทั้งภาครัฐและประชาชน

ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย เร่งส่งเสริมและดำเนินการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและมุ่งเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินของภาครัฐและภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงหนี้ภาคครัวเรือนทั้งในระบบและนอกระบบที่มากขึ้น จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารโลก และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

รักษาการผู้อำนวยการธนาคารโลก ประจำประเทศไทย เผยว่าความร่วมมือนี้จะเป็นแรงผลักดันในการสร้างการรับรู้ด้านการเงินในสังคมไทย และ ส.ส.ท. ให้มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นข้อมูลสำหรับการวางนโยบายของภาครัฐ

นอกจากนี้ ธนาคารโลก และ ส.ส.ท. มีความร่วมมือกันอีกในหลายๆ โครงการ รวมถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


กลับขึ้นด้านบน