พม่าหยุดจ่ายก๊าซ ไม่กระทบ 17 จังหวัดภาคเหนือ

พม่าหยุดจ่ายก๊าซ ไม่กระทบ 17 จังหวัดภาคเหนือ

พม่าหยุดจ่ายก๊าซ ไม่กระทบ 17 จังหวัดภาคเหนือ

รูปข่าว : พม่าหยุดจ่ายก๊าซ ไม่กระทบ 17 จังหวัดภาคเหนือ

พม่าหยุดจ่ายก๊าซ ไม่กระทบ 17 จังหวัดภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ยืนยันว่า ปัญหาพม่าหยุดจ่ายก๊าซ ในช่วงเดือนเมษายน จะไม่ส่งผลกระทบกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ ขณะที่ชาวบ้านเริ่มปรับตัว ด้วยการเตรียมนำแผงพลังงานแสงอาทิตย์เก่า กลับมาใช้งานอีกครั้ง

นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กล่าวยืนยันว่า ปัญหาพม่าหยุดจ่ายก๊าซ ระหว่างวันที่ 5-13 เมษายนนี้ จะไม่ส่งผลกระทบกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ไม่ได้นำก๊าซจากประเทศพม่ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ก็อยากให้ประชาชนช่วยกันประหยัด เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าเหลือส่งไปช่วย ประชาชนทางภาคกลางของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 11.00-14.00น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด

ด้านชนเผ่ามลาบรี หรือ เผ่าตองเหลือง บ้านห้วยหยวก ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าร์เซล และ แบตเตอรี่ ที่ได้รับแจกออกมาตรวจสภาพ เพื่อเตรียมนำมาใช้งานอีกครั้ง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน


กลับขึ้นด้านบน