ปภ.เตือน 37 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคอีสาน ระวังอันตรายจากพายุฝน

ปภ.เตือน 37 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคอีสาน ระวังอันตรายจากพายุฝน

ปภ.เตือน 37 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคอีสาน ระวังอันตรายจากพายุฝน

รูปข่าว : ปภ.เตือน 37 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคอีสาน ระวังอันตรายจากพายุฝน

ปภ.เตือน 37 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคอีสาน ระวังอันตรายจากพายุฝน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมการป้องกันอันตราย จากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุว่า จากการประสานข้อมูลสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้พื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37 จังหวัด เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง จึงได้แจ้งเตือนประชาชนเตรียมการป้องกันอันตราย จากพายุฝน และลมพัดแรง โดยตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง และป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีที่เกิดสถานการณ์

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนฟ้าคะนอง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่จังหวัด และ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


กลับขึ้นด้านบน