ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 33

ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 33

ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 33

รูปข่าว : ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 33

ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 33 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 33 ซึ่งการประชุมได้ข้อสรุป แนวทางความร่วมมือใน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และเสนอให้มีการตั้งศูนย์นิติวิทยาศาสตร์อาเซียน เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ อีกทั้งในที่ประชุมยังตั้งเป้าให้กลุ่มประเทศอาเซียนปลอดยาเสพติดในปี 2558

หัวหน้าตำรวจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ร่วมกันลงนามบันทึกแถลงการณ์ร่วม ซึ่งการประชุมหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่ 33 โดยครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และได้เชิญองค์การตำรวจสากล ,สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งประเทศคู่เจรจาทางการค้าอีก 5 ประเทศเข้าร่วม ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ ,ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ด้านพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้จะเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานร่วมกันในการป้องกันปรามปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขของแต่ละประเทศ เพื่อขยายความร่วมมือของตำรวจอาเซียน โดยจะมีการใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลตำรวจอาเซียน หรือ EADS รวบรวมข้อมูลการกระทำผิด ข้อมูลอาชญากรข้ามชาติในประเทศอาเซียน สำหรับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ได้วางแนวทางการทำงานร่วมกัน เช่น ปัญหายาเสพติด มีการตั้งกรอบให้กลุ่มประเทศอาเซียน ปลอดยาเสพติดในปี 2558 ซึ่งจะเน้นการสกัดกั้นผู้ค้าที่แฝงมากับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวแอฟริกันและอิหร่าน และให้มีการยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติดเมื่อจับกุมผู้ต้องหาได้ ส่วน ประเทศไทยได้เสนอให้มีการตั้งศูนย์นิติวิทยาศาสตร์อาเซียน ซึ่งที่ประชุมได้รับหลักการไว้เพื่อศึกษาพัฒนาว่าประเทศใดมีความพร้อม ส่วนการจัดประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งต่อไปในปีหน้าจะจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์


กลับขึ้นด้านบน