กกต.ส่งมอบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ให้ 50เขต มั่นใจไร้ปัญหาปลอมแปลง

กกต.ส่งมอบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ให้ 50เขต มั่นใจไร้ปัญหาปลอมแปลง

กกต.ส่งมอบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ให้ 50เขต มั่นใจไร้ปัญหาปลอมแปลง

รูปข่าว : กกต.ส่งมอบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ให้ 50เขต มั่นใจไร้ปัญหาปลอมแปลง

กกต.ส่งมอบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ให้ 50เขต มั่นใจไร้ปัญหาปลอมแปลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งมอบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4.5 ล้านฉบับ แจกจ่ายไปยังสำนักงานเขต 50 เขตเพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง โดยมั่นใจว่าบัตรลงคะแนนไร้ปัญหาการปลอมแปลง

เจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ทยอยเข้ารับบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน คลอง 9 อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปประจำตามสำนักงานเขตต่างๆ สำหรับเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ในวันที่ 3 มีนาคมนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

สำหรับการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, กรมการปกครอง รับผิดชอบในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. โดยกำหนดมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้ง รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินจำนวนที่กำหนด

โดยรูปแบบลักษณะการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่า ฯ กทม.กำหนดตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2554 ซึ่งจะต้องมีจำนวนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งเท่ากับจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งให้มีการพิมพ์หน้าปกด้านหน้าและด้านในของบัตรเลือกตั้ง โดยระบุข้อความว่า "บัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" เป็นบัตรตีหมายเลขที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง (Runnig Number) จำนวน 182,000 เล่ม รวม 4,550,000 ฉบับ โดยแบ่งเป็นการจัดพิมพ์บัตรตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1,600 เล่ม รวม 40,000 ฉบับ และการจัดทำบัตรทาบบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้พิการทางสายตา จำนวน 6,550 แผ่น


กลับขึ้นด้านบน