เกษตรกรราชบุรีเรียกร้องปรับปรุงระบบส่งน้ำพื้นที่เพาะปลูก

เกษตรกรราชบุรีเรียกร้องปรับปรุงระบบส่งน้ำพื้นที่เพาะปลูก

เกษตรกรราชบุรีเรียกร้องปรับปรุงระบบส่งน้ำพื้นที่เพาะปลูก

รูปข่าว : เกษตรกรราชบุรีเรียกร้องปรับปรุงระบบส่งน้ำพื้นที่เพาะปลูก

เกษตรกรราชบุรีเรียกร้องปรับปรุงระบบส่งน้ำพื้นที่เพาะปลูก สถานการณ์ภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ โดยที่จังหวัดราชบุรี เกษตรกรรวมตัวเรียกร้องให้หน่วยงานในพื้นที่ปรับปรุงระบบส่งน้ำให้ทั่วถึงทุกพื้นที่เพาะปลูก

เกษตรกรพื้นที่หมู่ 4 และหมู่ 5 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน และหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานจังหวัดราชบุรี เพื่อเรียกร้องให้ปรับปรุงระบบส่งน้ำ เนื่องจากน้ำในคลองสายหลัก หรือคลองโคกพริกไม่เพียงพอ โดยส่วนหนึ่งเกิดจากท่อดึงน้ำจากแม่น้ำแม่กลองเข้าสู่คลองมีขนาดเล็กเกินไป และระหว่างทางยังถูกชุมชนในทางผ่านดึงน้ำไปใช้ ทำให้มีน้ำส่งเข้าพื้นที่เกษตรไม่ทั่วถึง
 
เกษตรกร ระบุว่า ก่อนหน้าฤดูเพาะปลูกได้สอบถามไปยัง อบต.และได้รับคำยืนยันว่ามีน้ำเพียงพอใช้ จึงได้เร่งทำนาข้าวและสวนผัก แต่กลับเกิดปัญหาขึ้นจนกระทบผลผลิต ด้านเจ้าหน้าที่รับปากจะเร่งแก้ไขปัญหาด้วยการขยายท่อและจุดส่งน้ำ
 
ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานี ภัยแล้งส่งผลกระทบไร่มันสำปะหลังในอำเภอทัพทัน และ อำเภอลานสัก ผลผลิตลดลงเกือบร้อยละ 50 ขณะที่ต้นทุนค่าขนส่งมันสูงถึงตันละ 600 บาท ส่วนราคามันในปีนี้ขายได้เพียงกิโลกรัมละ 2.20 บาท ทำให้ชาวไร่ต้องแบกรับภาระขาดทุน และบางรายยังต้องประสบปัญหาเพลี้ยแป้งระบาดอีก


กลับขึ้นด้านบน