ภัยแล้งกระทบแหล่งน้ำดิบผลิตประปาในภาคเหนือ - อีสาน

ภัยแล้งกระทบแหล่งน้ำดิบผลิตประปาในภาคเหนือ - อีสาน

ภัยแล้งกระทบแหล่งน้ำดิบผลิตประปาในภาคเหนือ - อีสาน

รูปข่าว : ภัยแล้งกระทบแหล่งน้ำดิบผลิตประปาในภาคเหนือ - อีสาน

ภัยแล้งกระทบแหล่งน้ำดิบผลิตประปาในภาคเหนือ - อีสาน สถานการณ์ภัยแล้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลต่อระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญลดปริมาณลง จนกระทบต่อทั้งการผลิตน้ำประปา และพืชผลการเกษตร

ระดับน้ำในแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ แห้งขอดจนเห็นสันดอนทรายเป็นบริเวณกว้าง ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอแม่ริม และอำเภอเวียงแหง ทำให้มีพื้นที่ประสบภัยแล้งขณะนี้ 14 อำเภอแล้ว

ชาวบ้านริมแม่น้ำปิง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 7 หมู่บ้าน กว่า 7,000 ครอบครัว ขาดแคลนน้ำประปามานานกว่า 2 เดือนแล้ว โดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ ระบุปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงไม่เพียงพอต่อการนำมาผลิตน้ำประปา โดยเตรียมนำรถออกแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาผลกระทบ

เช่นเดียวกับจังหวัดพิจิตร สถานีสูบน้ำบ้านน้ำหัก ตำบลท่าหลวง เร่งสูบน้ำจากแม่น้ำน่านนำไปช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังกว่า 1,000 ไร่ หลังประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ โดยจากการที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ลดการระบายน้ำจากวันละ 22.8 ล้านลูกบาศ์เมตร เหลือ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านลดระดับลง

ที่จังหวัดชัยภูมิ สภาพแม่น้ำชีที่แห้งขอด ส่งผลกระทบ ประปาบ้านวังกุ่ม ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้ ชาวบ้านกว่า 4,000 คน ในพื้นที่ต้องขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภัยแล้งที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบต่อไร่แตงไทยใน อำเภอหนองบัวแดง เกิดโรคแมลงศัตรูพืชกัดกินลำต้น ผลผลิตไม่เจริญเติบโต

เช่นเดียวกับไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เกิดโรคระบาด ปลวกกัดกินราก เสียหายเป็นบริเวณกว้าง ส่วนที่จังหวัดหนองบัวลำภู อบจ.หนองบัวลำภู นำรถน้ำควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้ภายในสวนยางของเกษตรกรตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู มักเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปี สาเหตุจากเกษตรกรลักลอบเผาตอซังข้าว และเผาป่า


กลับขึ้นด้านบน