ไทยพีบีเอส ร่วมกับทีโอที รองรับการเปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอล

ไทยพีบีเอส ร่วมกับทีโอที รองรับการเปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอล

ไทยพีบีเอส ร่วมกับทีโอที รองรับการเปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอล

รูปข่าว : ไทยพีบีเอส ร่วมกับทีโอที รองรับการเปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอล

ไทยพีบีเอส ร่วมกับทีโอที รองรับการเปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน ระบบรับส่งสื่อสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นการดำเนินการตาม แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งกำหนดให้มีการเปลี่ยนผ่าน ระบบการรับส่งสื่อสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จากระบบอะนาล็อกเป็นดิจิตอล

 
ทั้งนี้ ทีโอทีจะให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา สายอากาศ ฯลฯ

ขณะที่ไทยพีบีเอส ซึ่งความพร้อมในด้านเนื้อหา เทคนิค เพื่อแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่มีคุณภาพสู่สาธารณะชน

ซึ่งขณะนี้ ไทยพีบีเอส ทดลองออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลในบางพื้นที่แล้ว เพื่อหาข้อดีข้อเสีย ก่อนจะปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่การรับชมไทยพีบีเอส

 

 

 


กลับขึ้นด้านบน