กสทช.สุ่มตรวจปัญหาสัญญาณ 3 ค่ายมือถือช่วงเปลี่ยนผ่าน 3G

กสทช.สุ่มตรวจปัญหาสัญญาณ 3 ค่ายมือถือช่วงเปลี่ยนผ่าน 3G

กสทช.สุ่มตรวจปัญหาสัญญาณ 3 ค่ายมือถือช่วงเปลี่ยนผ่าน 3G

รูปข่าว : กสทช.สุ่มตรวจปัญหาสัญญาณ 3 ค่ายมือถือช่วงเปลี่ยนผ่าน 3G

กสทช.สุ่มตรวจปัญหาสัญญาณ 3 ค่ายมือถือช่วงเปลี่ยนผ่าน 3G

 นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีประชาชนร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนมาก ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปสู่การให้บริการคลื่น 2100MHz (3 จี) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 ราย ได้แก่  AIS , DTAC และ True พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เช่น โทรติดยาก เครือข่ายไม่ว่าง สัญญาณไม่มี สายหลุดบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกตามมาตรฐานการให้บริการ

 
 
สำนักงาน กสทช. ชี้แจงว่า การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบสัมปทานเดิม (2 จี) ของ AIS DTAC และ TRUE  จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ผู้ให้บริการทั้งสามรายจะเพิกเฉย หรือละเลยการให้บริการ เพื่อรอการเปลี่ยนผ่านระบบการให้บริการไปสู่การใช้คลื่น 2100 MHz (3จี) ไม่ได้ จะต้องดำเนินการเพื่อให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
 
กสทช. เห็นถึงความสำคัญในการให้บริการประชาชนในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบวัดคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี เพื่อให้การกำกับดูแลการให้บริการโทรทัพท์เคลื่อนที่ในระบบสัมปทานเดิมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
ด้านเลขาธิการ กสทช. จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกตรวจวัดคุณภาพการให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด โดยให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนด จะได้ดำเนินการกับผู้ให้บริการตามกฎหมายต่อไป  


กลับขึ้นด้านบน