สำรวจคนไทยเลือกใช้เทคโนโลยีส่วนบุคคลในที่ทำงาน

สำรวจคนไทยเลือกใช้เทคโนโลยีส่วนบุคคลในที่ทำงาน

สำรวจคนไทยเลือกใช้เทคโนโลยีส่วนบุคคลในที่ทำงาน

รูปข่าว : สำรวจคนไทยเลือกใช้เทคโนโลยีส่วนบุคคลในที่ทำงาน

สำรวจคนไทยเลือกใช้เทคโนโลยีส่วนบุคคลในที่ทำงาน พนักงานรุ่นใหม่นิยมไลฟ์สไตล์ที่มีการเชื่อมต่อตลอดเวลา แนะองค์กรปรับตัวเพื่อรองรับ การเชื่อมต่อโมบายล์ของบุคลากร พบเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถ

 วีเอ็มแวร์ อิงค์ ด้านเวอร์ช่วลไลเซชั่นและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ เผยผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการดำรงชีวิต (VMware New Way of Life) ประจำปี 2556 ชี้ว่าแนวโน้มของการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลและโมบิลิตี้ในเมืองไทยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 
จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่าคนไทย 83% พกพาอุปกรณ์ของตนเองไปใช้ในสถานที่ทำงานและใช้เทคโนโลยีที่ตนเองต้องการในการทำงาน และ 76% ระบุว่าการทำเช่นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แม้กระทั่งในกรณีที่ต้องทำงานนอกสถานที่ (78%)
 
ในการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของแนวโน้มนี้ต่อชีวิตส่วนตัวของคนไทย พบว่า 65% ของผู้ใช้ที่ตอบแบบสอบถามระบุว่าตนเองใช้เวลาในช่วงวันหยุดไปกับการทำงาน และแน่นอนว่า 92% ใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลเพื่อทำงานต่างๆ ให้เสร็จสิ้นในช่วงวันหยุด
 
การศึกษาในครั้งนี้ดำเนินการโดย Acorn Research ภายใต้การมอบหมายจากวีเอ็มแวร์ โดยทำการศึกษาใน 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน 2,100 คน รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามในไทย 150 คน
 
“จากข้อมูลที่ได้รับในภูมิภาคนี้ บริษัทฯได้เปลี่ยนชื่อของการศึกษาจาก ‘New Way of Work’ ไปสู่ ‘New Way of Life’ เพื่อเน้นย้ำถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปของพนักงานในยุคปัจจุบัน ทั้งในส่วนของรูปแบบการทำงานและไลฟ์สไตล์” ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของวีเอ็มแวร์ กล่าว “ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า บริษัทต่างๆ ควรที่จะปรับใช้เทคโนโลยีที่รองรับนโยบายไอทีที่ยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน และดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลขององค์กร”  
 
นโยบายไอทีที่เข้มงวดคืออุปสรรคที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน
ผลการศึกษา New Way of Life เผยให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามหนึ่งในสองคน (52%) มองว่าระบบ     โมบิลิตี้มีบทบาทสำคัญต่อการทำงาน โดยเหตุผลสำคัญที่กล่าวถึงกันมากที่สุดสำหรับการเลือกใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการทำงานก็คือ เป็นเพราะว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการตั้งค่าในลักษณะที่ผู้ใช้ต้องการ
 
เหตุผลในอันดับรองลงมาคือ ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (76%) แม้ว่าต้องมีการทำงานนอกสถานที่ (78%) หากได้ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการทำงาน ปัจจุบัน อัตราการใช้สมาร์ทโฟนส่วนตัว (89%) แซงหน้าแล็ปท็อป (62%) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเจ็ดในสิบคน (75%) มีอุปกรณ์ส่วนตัวมากกว่าหนึ่งเครื่อง
 
อย่างไรก็ดี ผู้ตอบแบบสอบถามหนึ่งในสามคน (34%) ระบุว่าตนเองไม่สามารถเข้าถึงบริการสนับสนุนไอที เพื่อใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน ขณะที่ 87% ระบุว่าบริษัทของตนมีนโยบายไอทีที่เข้มงวด จึงทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาส่วนตัวเข้ากับเครือข่ายองค์กร
 
“บุคลากรในเมืองไทยจัดการเรื่องโมบิลิตี้ด้วยตนเองและใช้เทคโนโลยีที่ตนเองมีอยู่เพื่อเพิ่มระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทำงาน” ดร. ชวพล กล่าวเสริม “จากมุมมองทางด้านไอที มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนบุคลากรของไทย และปรับเปลี่ยนโครงการไอทีให้สอดรับกับธุรกิจ ด้วยการเปิดโอกาสให้เข้าใช้ระบบที่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานอย่างแท้จริง”
 


กลับขึ้นด้านบน