ผู้ปกครองประสบปัญหาเงินไม่พอช่วงเปิดเทอม

ผู้ปกครองประสบปัญหาเงินไม่พอช่วงเปิดเทอม

ผู้ปกครองประสบปัญหาเงินไม่พอช่วงเปิดเทอม

รูปข่าว : ผู้ปกครองประสบปัญหาเงินไม่พอช่วงเปิดเทอม

ผู้ปกครองประสบปัญหาเงินไม่พอช่วงเปิดเทอม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำรวจการจับจ่ายในช่วงเปิดเทอมนี้ มีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า 45,000 ล้านบาท ขณะที่ ผู้ปกครองกว่าร้อยละ 56 ของกลุ่มตัวอย่างกำลังประสบปัญหามีเงินไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม พบว่า ผู้ปกครองกว่าร้อยละ 56.1 ประสบปัญหามีเงินไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมนี้ อีกทั้งยังคงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินแป๊ะเจี๊ยะสูงสุด ร้อยละ 35.1 ค่าเล่าเรียนและค่าหน่วยกิต ร้อยละ 29.5 และค่าบำรุงโรงเรียน ร้อยละ 10 คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 48,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อยร้อยละ 1.9

ผลสำรวจยังสะท้อนความความเห็นผู้ปกครอง ที่ไม่เห็นด้วยกับการสำรวจของเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม กรณีไทยยังเป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุด อันดับ 3 ของอาเซียนและเห็นว่ารัฐบาลควรสนับสนุนโครงการประเภท เงินกู้ยืม ทุนเรียนฟรี มากที่สุด รองลงมา คือ การสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน บุคคลากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้เพียงพอ และ ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียน

ขณะที่ ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ภาพรวมการใช้จ่ายนี้ ตอกย้ำว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ยังไม่ฟื้นตัวดี
 


กลับขึ้นด้านบน