27 ก.พ.นี้ ร่วมคนไทยร่วมงาน "มิตรภาพบำบัดมหกรรมคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน"

27 ก.พ.นี้ ร่วมคนไทยร่วมงาน "มิตรภาพบำบัดมหกรรมคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน"

27 ก.พ.นี้ ร่วมคนไทยร่วมงาน "มิตรภาพบำบัดมหกรรมคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน"

รูปข่าว : 27 ก.พ.นี้ ร่วมคนไทยร่วมงาน "มิตรภาพบำบัดมหกรรมคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน"

27 ก.พ.นี้ ร่วมคนไทยร่วมงาน มูลนิธิมิตรภาพบำบัดร่วมกับ สปสช.จัดงานมิตรภาพบำบัด มหกรรมคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน รำลึกห้าปีที่จากไปของนายแพทย์สงวน 27 ก.พ.นี้ เผยสปสช.สนับสนุนจัดตั้งศูนย์มิตรภาพบำบัดตั้งแต่ปี 2549 มีกว่า 200 ศูนย์ทั่วประเทศ

 นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  กล่าวว่า เป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ป้องกันการล้มละลายจากการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยยึดหลักเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข จิตอาสา มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งผลให้นานาชาติให้การยอมรับระบบหลักประกันสุขภาพของไทยและขอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศนั้นๆ

 
แพทย์หญิงเรณู ศรีสมิต กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิมิตรภาพบำบัด(มมบ.) กล่าวว่า  ปัจจุบันมูลนิธิฯถือกำเนิดขึ้นมา 5 ปีแล้ว มีศูนย์มิตรภาพบำบัดกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง ทั้งในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เจตนารมณ์คุณหมอสงวน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมดำเนินกิจกรรมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เอื้ออาทรต่อกันในครอบครัว สังคม บริหารจัดการเพื่อสร้างทีมงานมิตรภาพบำบัดบนฐานความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
 
ทั้งนี้  มหกรรมคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน และรำลึก 5 ปีที่จากไปของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ขึ้น โดยมีคำขวัญของงานว่า รวมพลังพื้นที่ รวมพลคนจิตอาสา ร่วมสร้างหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ที่จะถึงนี้ เวลา 08.00-17.00 FREE น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ รายละเอียด www.nhso.go.th หรือ โทร.02-1414000
 
สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “จากหลักประกันสุขภาพ สู่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน” โดย นพ.ประเวศ วะสี, ปาฐกถาเกียรติยศ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ครั้งที่ 5 โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิมิตรภาพบำบัด, ทอล์กโชว์ “จิตอาสา มิตรภาพบำบัด คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน” โดย ศุ บุญเลี้ยง และวงเสวนาเล่าสู่กันฟัง... เพื่อหลักประกันสุขภาพ 


กลับขึ้นด้านบน