เอ็นจีโอ เปิดม.ขอนแก่น. เชิญ กสม. ร่วมรับฟัง "ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตฯ"

เอ็นจีโอ เปิดม.ขอนแก่น. เชิญ กสม. ร่วมรับฟัง "ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตฯ"

เอ็นจีโอ เปิดม.ขอนแก่น. เชิญ กสม. ร่วมรับฟัง "ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตฯ"

รูปข่าว : เอ็นจีโอ เปิดม.ขอนแก่น. เชิญ กสม. ร่วมรับฟัง "ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตฯ"

 เอ็นจีโอ เปิดม.ขอนแก่น. เชิญ กสม. ร่วมรับฟัง ประชาชนจำนวนมากจากหลายพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจต่อการมีส่วนร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต

งานนี้เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อการร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ...ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีนายวิรัตน์ กัลยาสิริ คณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร  นายแพทย์แท้จริงศิริพาณิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายพงษธร จันทร์เลื่อน เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เป็นวิทยากรผู้ร่วมเสวนา
 
"ทำไมจึงต้องมีกฏหมายนี้ เพราะคนในสังคมส่วนใหญ่ยังมีอคติ เมื่อต้องติดต่อกับราชการหรือเอกชน คนกลุ่มนี้ยังถูกเลือกปฏิบัติ ถูกปฏิเสธ ความเชื่อของสังคมเมื่อถึงจุดหนึ่งต้องเปลี่ยนแปลง เหมือนที่เราเคยประนามเด็กที่ถนัดซ้าย และบังคับให้เขาใช้มือขวา แต่ปัจจุบันการถนัดซ้ายหรือขวาเป็นเรื่องธรรมดา เหมือนการรักในเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็เป็นเรื่องตามธรรมชาติ"นายวิรัตน์กล่าวในที่ประชุม
 
"การที่กฏหมายบอกผมว่าผมจะอยู่กับใครสักคน มีความผูกพัน ดูแลกัน คนนั้นต้องเป็นคนละเพศกับผมเป็นเพศเดียวกันไม่ได้นั้นไม่ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน ท่านดูรัฐธรรมนูญจะใช้คำว่า 'บุคคล' ก็คือมนุษย์หนึ่งคน ไม่มีแบ่งแยกเพศ  สิทธิก็จะต้องเท่าเทียมกัน ต้องทำสิ่งต่างๆตามความต้องการของตนเองได้เสมอเหมือนกัน ตราบใดที่เป็นไปตามกฏกติกาของสังคม แต่กฏเหล่านั้นต้องเอื้อให้ทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุก ไม่ใช่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ ความหลากหลายทางเพศไม่ใช่โรคอีกต่อไปแล้ว วิทยาศาสตร์เริ่มค้นพบอะไรใหม่ ๆ โลกเราไม่ได้มีแต่เพศหญิงชายที่แบ่งแยกเหมือนขาวกับดำ แต่มีหลายสีนี่คือธรรมชาติ และคนที่แตกต่างหลากหลายบางกลุ่มกำลังถูกกีดกันทางกฏหมาย ทำให้เขาใช้ชีวิตในสังคมได้ไม่ปกติสุข พวกเขาเสียสิทธิอันชอบธรรมในฐานะบุคคลคนหนึ่ง กฏหมายเหล่านี้คือการคืนสิทธินั้นให้เขา" นายแพทย์แท้จริงกล่าว
 
ผู้ร่วมรับฟังแสดงความเห็นว่าอยากฟังรายละเอียดมาตราในพรบ.ชัดเจนกว่านี้ และแสดงความกังวลว่าไม่อยากให้กฏหมายแยกความรักเพศเดียวกันออกจากความรักต่างเพศโดยการกำหนดให้พรบ.นี้มีไว้จดทะเบียนคู่เพศเดียวกันเท่านั้น เนื่องจากกังวลว่าจะเป็นการแบ่งแยกตีตราบุคคลที่รักเพศเดียวกันและเสนอว่าให้ออกกฏหมายที่ไม่มีการจำกัดเพศ แทนที่จะออกกฏหมายที่ยังจำกัดความเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นว่าไม่อยากให้มีการออกกฏระเบียบที่เป็นการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติต่อการจดทะเบียนของคู่เพศเดียวกัน เช่น การตรวจสอบคู่เพศเดียวกันที่จะจดทะเบียนในขณะที่คู่ต่างเพศไม่ต้องผ่านการตรวจสอบใด ๆ ก่อนจดทะเบียน
 
เมื่อมีผู้แย้งจากกลุ่มผู้ฟังว่าอาจมีการนำกฏหมายนี้ไปใช้ในการหาผลประโยชน์ นายแพทย์แท้จริงตอบว่า การหาผลประโยชน์จากกฏหมายมีในทุกที่ ไม่เว้นคู่ชายหญิง ไม่ใช่เหตุผลที่จะระแวงและกีดกันการเข้าถึงสิทธิของคนบางกลุ่ม เป็นหน้าที่ของผู้ใช้กฏหมายที่จะควบคุมดูแลการกระทำมิชอบของคนทุกกลุ่ม
 
พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตนี้ร่างขึ้นจากการทำงานของคณะทำงานพิจารณาข้อเท็จจริงและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ คณะกรรมาธิการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมกำลังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนสี่ภูมิภาค 
 
กลุ่มเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ มีเป้าหมายให้การคุ้มครองสิทธิทางกฏหมายดังกล่าวนี้จะทำให้สังคมเปิดใจยอมรับครอบครัวของคู่ชีวิตเพศเดียวกันและคู่ของคนข้ามเพศมากขึ้น โดยติดตามเนื้อหาในพระราชบัญญัติอย่างใกล้ชิด โดยหวังว่าจะตอบโจทย์ความเดือดร้อนจากสถานการณ์จริงของคู่ชีวิตได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อันได้แก่ การคุ้มครองสิทธิในฐานะคู่ชีวิตในการตัดสินใจแทนในการรักษาพยาบาล การดำเนินการแทนในกระบวนการยุติธรรม การจัดการทรัพย์สินในครอบครัว การทำนิติกรรมสัญญา การรับสวัสดิการหรือสิทธิอังพึงได้ในฐานะคู่ การรับสิทธิในการพำนักอาศัยในประเทศในฐานะคู่สมรส รวมไปถึงสวัสดิการและอำนาจในการดูแลบุตร
 


กลับขึ้นด้านบน