โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่ เตรียมผลิตไฟฟ้าเต็มกำลัง รับมือ"พม่า"หยุดส่งก๊าซ

โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่ เตรียมผลิตไฟฟ้าเต็มกำลัง รับมือ"พม่า"หยุดส่งก๊าซ

โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่ เตรียมผลิตไฟฟ้าเต็มกำลัง รับมือ"พม่า"หยุดส่งก๊าซ

รูปข่าว : โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่ เตรียมผลิตไฟฟ้าเต็มกำลัง รับมือ"พม่า"หยุดส่งก๊าซ

โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่ เตรียมผลิตไฟฟ้าเต็มกำลัง รับมือ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ยืนยันว่า มีกำลังการผลิตเพียงพอ ที่จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดส่งก๊าซธรรมชาติ จากประเทศพม่า และจะเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อบรรเทาปัญหาไฟฟ้าดับ ให้แก่ผู้ใช้ไฟในจังหวัดใกล้เคียง

โรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ เตรียมเดินหน้าผลิตกระแสไฟฟ้าเต็มกำลัง 340 เมกะวัตต์ หลังประเทศพม่า จะหยุดส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงระบบ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 5-16 เม.ย. และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดับ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภาคใต้

นายสุรพล วงศ์ธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ เชื่อว่า ไม่น่าจะเกิดปัญหาไฟฟ้าดับในเดือนเมษายน เพราะกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่ใช้น้ำมันเตาผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบ ร่วมกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีอีก 2 แห่งได้ตามปกติ แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว จะเดินเครื่องเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น จากเดิมที่จะเดินเครื่องการผลิตอยู่ที่ 100 เมกะวัตต์ ต่อวัน


กลับขึ้นด้านบน