5 จังหวัด ร่วมแก้ปัญหาช้างป่ากัดกินพืชไร่ชาวบ้าน

5 จังหวัด ร่วมแก้ปัญหาช้างป่ากัดกินพืชไร่ชาวบ้าน

5 จังหวัด ร่วมแก้ปัญหาช้างป่ากัดกินพืชไร่ชาวบ้าน

รูปข่าว : 5 จังหวัด ร่วมแก้ปัญหาช้างป่ากัดกินพืชไร่ชาวบ้าน

5 จังหวัด ร่วมแก้ปัญหาช้างป่ากัดกินพืชไร่ชาวบ้าน ปัญหาช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ออกมากัดกินพืชไร่ของชาวบ้านรอบแนวเขตป่า ยังคงเป็นปัญหาที่หน่วยงาน ภาครัฐ พยายามหาทางแก้ปัญหา ด้วยการขุดคูป้องกันช้างออกจากป่า แต่ผ่านมาหลายปีการแก้ปัญหายังไม่ได้ผลมากนัก

               
สภาพความเสียหาย ภายในกลุ่มบ้านหนองเกตุ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสิ่งยืนยัน ถึงรัศมีการเดินออกหากินนอกผืนป่า ของช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน หรือป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ข้อมูลจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ระบุว่า ช้างในผืนป่าแห่งนี้มีมากกว่า 250 ตัว จากสภาพพื้นที่ป่ามากกว่า 67,000 ไร่ แต่กลับพบว่า มีความเหมาะสมที่ช้างออกหากินได้ประมาณ 300,000 ไร่ หรือ 1,250 ตารางกิโลเมตร รวมถึงอัตราการเพิ่มจำนวนที่สูง ถึงร้อยละ 10 ต่อปี จึงทำให้มีสภาพพื้นที่ รองรับช้างป่าได้ไม่เกิน 140 ตัว จนเกิดปัญหา ช้างออกหากินนอกเขตป่า

การแก้ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดแนวเขตป่า 5 จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ระยอง และชลบุรี ใช้แผนขุดคูกันช้าง รอบแนวเขตป่ารวมระยะทาง 513 กิโลเมตร แต่ปัญหาการสนับสนุนงบประมาณที่ไม่ต่อเนื่อง จึงทำให้ขณะนี้ การสร้างแนวกันชน ทำไปได้เพียง 200 กิโลเมตร บรรเทาปัญหาชาวบ้านไปได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะวิธีการจุดประทัด เป็นวิธีไล่ช้างในแบบดั้งเดิมที่ยังคงได้ผล ปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ ถือว่าเป็นปัญหาอันดับต้นของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า เนื่องจากชาวบ้านอาศัยทำกินใกล้แนวเขตป่า ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ โดยมีการสำรวจแล้ว พบว่า มีจุดที่ช้างออกหากินนอกพื้นที่ถึง 230 จุด


กลับขึ้นด้านบน