อสย. ยืนยันการจัดเก็บยางพารา ไม่กระทบต่อคุณภาพยางพารา

อสย. ยืนยันการจัดเก็บยางพารา ไม่กระทบต่อคุณภาพยางพารา

อสย. ยืนยันการจัดเก็บยางพารา ไม่กระทบต่อคุณภาพยางพารา

รูปข่าว : อสย. ยืนยันการจัดเก็บยางพารา ไม่กระทบต่อคุณภาพยางพารา

อสย. ยืนยันการจัดเก็บยางพารา ไม่กระทบต่อคุณภาพยางพารา ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ยืนยันวิธีการจัดเก็บยางพาราในโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการแปรรูปยาง ซึ่งคาดว่าจะมีเปอร์เซ็นการสูญเสียยางไม่เกินร้อยละ 5 ตามข้อกำหนดของโครงการ

นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง หรือ อสย. กล่าวถึง การจัดเก็บยางพาราในพื้นที่จุดรับซื้อยางตามโครงการรักษาเสถียรภาพยางพาราว่า สาเหตุที่ต้องจัดเก็บแบบกองรวมกันในพื้นที่กลางแจ้ง เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บในโรงเรือนสามารถจัดเก็บได้ 600-700 ตัน ไม่เพียงพอต่อปริมาณยางที่รับซื้อจากเกษตรกร พร้อมยืนยัน การจัดเก็บลักษณะดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการแปรรูปยางพารา

ทั้งนี้ปริมาณยางในจุดรับซื้อ พื้นที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนกว่า 5,700 ตัน คาดว่าจะส่งโรงงานแปรรูปได้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 3เดือน และจะเคลื่อนย้ายยางที่แปรรูปแล้วไปจัดเก็บในโกดังกลางของจังหวัดชลบุรีซึ่งสามารถรองรับยางพาราได้ทั้งหมด

 


กลับขึ้นด้านบน