ชาวสงขลา เรียกร้องแก้ปัญหาบ่อขยะ ส่งกลิ่นเหม็น

ชาวสงขลา เรียกร้องแก้ปัญหาบ่อขยะ ส่งกลิ่นเหม็น

ชาวสงขลา เรียกร้องแก้ปัญหาบ่อขยะ ส่งกลิ่นเหม็น

รูปข่าว : ชาวสงขลา เรียกร้องแก้ปัญหาบ่อขยะ ส่งกลิ่นเหม็น

ชาวสงขลา เรียกร้องแก้ปัญหาบ่อขยะ ส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เรียกร้องให้ส่งต่อที่ดินในบ่อกำจัดของเทศบาลนครสงขลาบริเวณหมู่ที่ 8 ให้เทศบาลตำบลเกาะแต้วเป็นผู้บริหารจัดการ เนื่องจากเห็นว่าเทศบาลนครสงขลาบริหารจัดการขยะผิดพลาด ทำให้ขยะส่งกลิ่นเหม็นและพบว่าในระยะนี้มีขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก

ตัวแทนชาวบ้านกว่า 10 หมู่บ้านในตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รวมตัวเรียกร้องเพื่อขอให้ส่งต่อที่ดินบริเวณบ่อกำจัดขยะกว่า 200 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาลตำบลเกาะแต้ว โดยอ้างว่า การดูแลพื้นที่ฝังกลบของเทศบาลนครสงขลากว่า 20 ปี มีการบริหารจัดการขยะไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากบริเวณบ่อกำจัดของเทศบาลนครสงขลา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองส่งกลิ่นเหม็นไปยังชุมชนใกล้เคียงและพบว่าในระยะนี้มีขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก

ด้านนายอับดุลก่อนี หมัดเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว กล่าวว่า การที่ชาวบ้านเรียกร้องให้เทศบาลนครสงขลา ส่งต่อพื้นที่ให้กับเทศบาลตำบลเกาะแต้วเพื่อบริหารจัดการขยะเอง เนื่องจากช่วง 3 ปีผ่านมา รถเก็บขยะของเทศบาลนครสงขลา ได้นำขยะมาทิ้งไว้โดยไม่มีการฝังกลบหรือการกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดมลพิษต่อชุมชน เช่น ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ซึ่งชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยังเทศบาลนครสงขลาแล้วแต่ยังไม่รับการแก้ไข

ขณะที่นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการนำขยะมาทิ้งในบ่อกำจัดของเทศบาล ลงทะเบียนกับเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เพื่อป้องกันปัญหาขยะติดเชื้อ ที่มีมากขึ้นในระยะนี้ พร้อมยืนยันว่าไม่สามารถคืนพื้นที่บ่อกำจัดขยะให้กับทางเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เพื่อบริหารจัดการต่อได้ เนื่องจากทางเทศบาลได้รับสิทธิ์ในการใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ปี 2529

 


กลับขึ้นด้านบน