"ชาวนครสวรรค์" เรียกร้องแก้ปัญหาน้ำประปา

"ชาวนครสวรรค์" เรียกร้องแก้ปัญหาน้ำประปา

"ชาวนครสวรรค์" เรียกร้องแก้ปัญหาน้ำประปา

รูปข่าว : "ชาวนครสวรรค์" เรียกร้องแก้ปัญหาน้ำประปา

หลังเขื่อนขนาดใหญ่ปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำสายต่างๆ ลดลง ประกอบกับชาวบ้านมีการสูบน้ำมากขึ้น ทำให้ขณะนี้เริ่มส่งผลกระทบกับการผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ ขณะนี้การประปานครสวรรค์จึงแก้ปัญหาด้วยการปล่อยน้ำสลับวันตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ได้ใช้อย่างทั่วถึงแต่ก็ยังมีชาวบ้านได้รับผลกระทบ

การรวบรวมเสื้อผ้าและจานชามเก็บไว้ซักล้างทำความสะอาดในคราวเดียว คือหนึ่งในวิธีการประหยัดน้ำของชาวบ้านต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ หลังน้ำประปาในพื้นที่ไหลไม่แน่นอน ชาวบ้านบอกว่า เดือดร้อนเรื่องน้ำประปามานานกว่า 2 เดือนแล้ว จึงต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนเรื่องน้ำประปา ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในต.วัดไทรเท่านั้น แต่ขณะนี้มีชาวบ้านอีกกว่า 7,000 ครัวเรือนในพื้นที่ 7 ตำบลใกล้เคียงของอ.เมืองนครสวรรค์ ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยการประปาส่วภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ระบุว่าสาเหตุ เกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำปิงมีระดับต่ำกว่าปกติ จึงทำให้การสูบน้ำดิบขึ้นมาผลิตน้ำประปาน้อยกว่าเดิม จึงแก้ปัญหาด้วยการหมุนเวียนการจายน้ำของแต่ละหม่บ้านด้วยการสลับเวลา ล่าสุดได้ประสานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับทีมช่างจากภาคเอกชนเร่งติดตั้วเครื่องสูบน้ำเพิ่มแล้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ มีโรงกรองน้ำประปาที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 5 จุด คือโรงกรองน้ำเขาโรงครัว อ.เมืองนครสวรรค์, โรงกรองน้ำบางม่วงอำเภอเมืองนครสวรรค์, โรงกรองน้ำโกรกพระอำเภอโกรกพระ, โรงกรองน้ำทับกฤช อ.ชุมแสง และโรงกรองน้ำเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว มีผู้ใช้น้ำหลายแสนคน ซึ่งทั้ง 5 โรงสูบ อยู่ริมแม่น้ำสายหลักอย่างแม่น้ำปิง แม่น้ำน่านและแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนสาเหตุที่ระดับน้ำลดลง เพราะเขื่อนปล่อยน้ำลงมาน้อยลง ประกอบกับมีการสูบน้ำเพื่อเข้าพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก


กลับขึ้นด้านบน