ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในภาคเหนือ-อีสาน

ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในภาคเหนือ-อีสาน

ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในภาคเหนือ-อีสาน

รูปข่าว : ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในภาคเหนือ-อีสาน

 ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในภาคเหนือ-อีสาน สถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในหลายพื้นที่ ทั้งในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องแก้ปัญหาด้วยการหมุนเวียนการจ่ายน้ำแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง

ชาวบ้าน 7,000 ครัวเรือนใน 7 ตำบล ของอ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค 2 เดือน หลังสถานการณ์ภัยแล้งทำให้น้ำในแม่น้ำปิงมีระดับต่ำกว่าปกติ ทำให้การสูบน้ำดิบขึ้นมาผลิตน้ำประปาทำได้น้อยกว่าเดิม เจ้าหน้าที่ต้องแก้ปัญหาด้วยการหมุนเวียนจ่ายน้ำแต่ละหมู่บ้านด้วยการสลับเวลา ล่าสุดได้ประสานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกับทีมช่างจากภาคเอกชนเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม

นอกจากนี้สถานการณ์ภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำลดลง ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในพื้นที่อื่นของภาคเหนือ ใน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน และที่อ.แม่สอด จ.ตาก รวมถึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ ได้รับผลกระทบแล้วเช่นกัน

ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคจ.ชัยภูมิ ต้องประกาศลดแรงดันน้ำลงร้อยละ 50 จากแรงดันปกติ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. อย่างไม่มีกำหนด หลังจากปริมาณน้ำในเขื่อนลำปะทาวที่ใช้ผลิตน้ำประปาเหลืออยู่เพียง 10 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปกติจะมีปริมาณน้ำในเขื่อน 44 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขณะที่พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา อุบลราชธานีและกาฬสินธุ์ ที่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำดิบลดลงจนกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในพื้นที่


กลับขึ้นด้านบน