ภาคประชาชนหวั่นผลกระทบจากวิจัยข้าวโพดดัดแปลง

ภาคประชาชนหวั่นผลกระทบจากวิจัยข้าวโพดดัดแปลง

ภาคประชาชนหวั่นผลกระทบจากวิจัยข้าวโพดดัดแปลง

รูปข่าว : ภาคประชาชนหวั่นผลกระทบจากวิจัยข้าวโพดดัดแปลง

 ภาคประชาชนหวั่นผลกระทบจากวิจัยข้าวโพดดัดแปลง การศึกษาวิจัยข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ NK603 เพื่อประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมและชีวประสิทธิผล ของม.นเรศวร จ.พิษณุโลก กับ บริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชรายใหญ่ เป็นที่วิพากษ์วิจารย์ของประชาชน เนื่องจากกังวลว่าการศึกษาวิจัย บนแปลงเกษตรแบบเปิด จะผลกระทบต่อสิทธิของเกษตรกร และ พันธุ์พืชท้องถิ่น เพราะมีความสุ่มเสี่ยง ที่จะเกิดการปนเปื้อนไปยังพืชท้องถิ่น ในพื้นที่ใกล้เคียง

พื้นที่เตรียมทดลองปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ NK603  ขนาดเนื้อที่ 5 ไร่ ภายในสถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก คือแปลงที่เตรียมไว้ เพื่อประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมและชีวประสิทธิผล ในโครงการวิจัยร่วมของ ม.นเรศวร และบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการโดยคณะรัฐมนตรี แต่เมื่อวันที่ 20 ก.พ.56 ม.นเรศวร จัดการประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ พบว่าบางส่วนจะกังวลในความปลอดภัย และการผูกขาดตลาดเมล็ดพันธุ์ แต่บางส่วนเห็นด้วยกับการวิจัย

ข้อมูลของ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบุว่าการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย และพัฒนาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ต่อเนื่องจากการทดสอบในระดับโรงเรือน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อเดือนมี.ค.54 โดย ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ NK603 มีคุณสมบัติเด่น ต้านทานต่อการทำลายของสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต ทำให้การจัดการแปลงปลูก และการกำจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และการปนเปื้อนของสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม

แต่ในมุมมองของภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม ต้องการให้ชะลอการศึกษาวิจัย โดยอ้างว่าการทดลองปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม ไม่เป็นที่ยอมรับด้านความปลอดภัยจากนานาชาติ และมีเสี่ยงที่พืชท้องถิ่นจะปนเปื้อน

ล่าสุดเครือข่ายทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าภาคเหนือตอนล่าง ออกแถลงการณ์ ปกป้องพันธุกรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตเกษตรกรไทย คัดค้านการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงเปิด เพราะจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของเกษตรกร พันธุ์พืชท้องถิ่น และ การส่งออก โดยอ้างถึงการทดลองปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อพืช ท้องถิ่น คือ กรณีฝ้ายบีทีในจังหวัดเลย และมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม ที่จังหวัดขอนแก่น


กลับขึ้นด้านบน