จนท.หามาตรการแก้ไขการเพิ่มจำนวนช้างป่าเขาอ่างฤาไน

จนท.หามาตรการแก้ไขการเพิ่มจำนวนช้างป่าเขาอ่างฤาไน

จนท.หามาตรการแก้ไขการเพิ่มจำนวนช้างป่าเขาอ่างฤาไน

รูปข่าว : จนท.หามาตรการแก้ไขการเพิ่มจำนวนช้างป่าเขาอ่างฤาไน

 จนท.หามาตรการแก้ไขการเพิ่มจำนวนช้างป่าเขาอ่างฤาไน การเพิ่มจำนวนช้างป่าเขาอ่างฤาไน หรือ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการพื้นที่ป่า หลังข้อมูลสถานีวิจัยสัตว์ป่าพบว่า ประชากรช้างที่เพิ่มขึ้นทุกปีไม่เหมาะสมกับพื้นที่การออกหากิน ถึงแม้จะมีการขุดคูกันช้างไม่ให้ออกจากป่า

หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าถูกช้างป่ากินพืชไร่ เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านขับไล่ช้างป่าด้วยวิธีจุดประทัดใส่กระบอกเหล็ก

หน่วยงานภาครัฐพยายามแก้ปัญหาปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าเขาอ่าง ฤาไน หลายปี เช่น การปิดถนนสาย 3259 เส้นทางตัดผ่านป่าเขาอ่างฤาไน ระหว่าง 21.00 น.-05.00 น. ทำให้ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุกับช้างป่า และวิธีการขุดคูกันช้างเป็นแนวทางล่าสุดที่แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่จากระยะทางยาวกว่า 500 กิโลเมตร และปัญหาการไม่ตอบรับในบางจังหวัด จึงทำให้สามารถสร้างแนวป้องกันช้างป่าได้200 กิโลเมตร

   
การขุดคูกันช้าง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ ขณะนี้เริ่มดำเนินการไปแล้วในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในปลายปีนี้ โดยรวมระยะทางทั้งหมด 250 กิโลเมตร ส่วนการขุดคูกันช้างในระยะต่อไป คือ จ.จันทบุรี และจ.ชลบุรี แต่ในจ.ระยอง มีพื้นที่เป็นเขาสูง ทำให้ไม่สามารถขุดคูกันช้างได้ จึงต้องมีการพูดคุยหาแนวทางใหม่

การป้องกันตัวเองของชาวบ้าน จะใช้วิธีจัดเวรยามคอยเฝ้าผลผลิต และใช้ประทัดจุดไล่ช้างป่า การเปลี่ยนพันธุ์พืชปลูกใกล้แนวเขตป่า กำลังเป็นอีกทางหนึ่งที่จะนำมาใช้ เหมือนกับหน่วยงานในพื้นที่ ที่ต้องเร่งสร้างแหล่งอาหารภายในป่า ทั้งการขุดแหล่งน้ำ และโป่งเทียม ที่จะชะลอไม่ให้ช้างออกหากินนอกพื้นที่ได้

   

ข้อมูลจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ระบุว่า การเพิ่มจำนวนช้างป่า มีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.83 ทำให้พื้นที่เดินหากินในระยะรัศมี 1,250 ตารางกิโลเมตร ไม่สามารถรองรับประชากรช้างป่าได้ทั้งหมด เพราะจากการสำรวจพบพื้นที่เหมาะสมรองรับช้างป่าได้ 140 ตัว แต่ขณะนี้กลับพบช้างในป่าไม่ต่ำกว่า 250 ตัว


กลับขึ้นด้านบน