การจัดจ้างลูกจ้างฝ่ายต่อภาษีรถขนส่ง จ.อ่างทองไม่เป็นไปตามระเบียบจนเกิดการยักยอกเงินค่าต่อภาษี

การจัดจ้างลูกจ้างฝ่ายต่อภาษีรถขนส่ง จ.อ่างทองไม่เป็นไปตามระเบียบจนเกิดการยักยอกเงินค่าต่อภาษี

การจัดจ้างลูกจ้างฝ่ายต่อภาษีรถขนส่ง จ.อ่างทองไม่เป็นไปตามระเบียบจนเกิดการยักยอกเงินค่าต่อภาษี

รูปข่าว : การจัดจ้างลูกจ้างฝ่ายต่อภาษีรถขนส่ง จ.อ่างทองไม่เป็นไปตามระเบียบจนเกิดการยักยอกเงินค่าต่อภาษี

การจัดจ้างลูกจ้างฝ่ายต่อภาษีรถขนส่ง จ.อ่างทองไม่เป็นไปตามระเบียบจนเกิดการยักยอกเงินค่าต่อภาษี มีการแจ้งดำเนินคดีกับลูกจ้างฝ่ายต่อภาษีรถขนส่งกรณียักยอกเงินค่าต่อภาษีรถยนต์ในสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง จากการตรวจสอบพบว่าลูกจ้างคนดังกล่าวไม่ได้ผ่านการจัดจ้างตามระเบียบ จนเป็นหนึ่งในช่องว่างให้เกิดการทุจริต

นางปราณี โพธิ์สุวรรณ ลูกจ้างของฝ่ายต่อภาษีรถประเภทขนส่ง ซึ่งถูกแจ้งความข้อหายักยอกเงินต่อทะเบียนและภาษีรถ โดยใช้วิธีการออกใบเสร็จ และยกเลิกในทันที ซึ่งจำนวนผู้ใช้บริการต่อทะเบียนและภาษีรถของสำนักขนส่งจังหวัดอ่างทอง ที่แต่ละวันมีจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 100 คน เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ทางสำนักงาน ต้องจัดจ้างลูกจ้างเข้ามาช่วยงานในฝ่ายนี้

การจัดจ้างลูกจ้างในสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองนั้น ส่วนหนึ่งพบว่าเป็นการจัดจ้างโดยงบประมาณ ขณะที่อีกส่วนเจ้าหน้าที่อ้างว่า เป็นการจัดจ้างโดยใช้เงินส่วนตัว เพื่อช่วยงานที่มีปริมาณมาก

จากการตรวจสอบพบว่านางปราณี เข้ามาทำงานด้วยวิธีจัดจ้าง ด้วยเงินส่วนตัวของคนในฝ่ายต่อทะเบียนและภาษี ตั้งแต่ปี 2546 ความเป็นคนขยัน และตั้งใจทำงานทำให้ได้รับความไว้วางใจช่วยงานในหน้าที่สำคัญเกินขอบเขตตำแหน่งการเป็นลูกจ้าง โดยเฉพาะการได้รับรหัสผ่านของนายทะเบียนเข้าไปออกเอกสารการต่อทะเบียน และออกใบเสร็จชำระเงิน ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในช่องว่างนำไปสู่การทุจริต

ขณะที่ นายไพฑูรย์ ปัญญาธร ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการสยักยอกเงินต่อทะเบียนและภาษีรถระบุว่า การจัดจ้างลักษณะดังกล่าวสามารถทำได้ แต่ต้องจำกัดขอบเขตการทำงานให้เหมาะสม

ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก สั่งกำชับตรวจสอบการทำงานของลูกจ้างสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง และพื้นที่อื่น ขณะที่ขนส่งจังหวัดอ่างทอง ได้แก้ปัญหาเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นอีก ด้วยการปรับระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่อทะเบียนและภาษีรถให้หมุนเวียนทำงานทุกส่วน ทุกๆ 3 เดือน


กลับขึ้นด้านบน