"กรมการข้าว" เผย ปี 56 ชาวบ้านนำที่ดิน 1.2 ล้านไร่เข้าโครงการจัดระบบข้าว

"กรมการข้าว" เผย ปี 56 ชาวบ้านนำที่ดิน 1.2 ล้านไร่เข้าโครงการจัดระบบข้าว

"กรมการข้าว" เผย ปี 56 ชาวบ้านนำที่ดิน 1.2 ล้านไร่เข้าโครงการจัดระบบข้าว

รูปข่าว : "กรมการข้าว" เผย ปี 56 ชาวบ้านนำที่ดิน 1.2 ล้านไร่เข้าโครงการจัดระบบข้าว

กรมการข้าวระบุว่า มีชาวนานำพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1.2 ล้านไร่ เข้าร่วมโครงการจัดระบบข้าวในปีนี้ หลังประสบความเร็จในปีที่ผ่านมา ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ขณะที่ผลผลิตมีสูงขึ้น

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ปีนี้มีชาวนาแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการจัดระบบปลูกข้าวประมาณ 1.2 ล้านไร่ หลังพอใจในโครงการฯในปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อหาข้อสรุปว่า พื้นที่บริเวณใดที่จะเว้นปลูก หรือพื้นที่ใดจะปลูกพืชอะไรสลับ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้ง 170 แห่งภายในเดือนนี้

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อบรมถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ, กรมการข้าว,กรมวิชาการเกษตร,กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะที่เกษตรกรมีความต้องการเช่น ถั่วเขียว ซึ่งได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อแจกจ่ายไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน

สำหรับโครงการจัดระบบปลูกข้าวว่า เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำนาแบบเดิม เช่น การเว้นปลูกเพื่อพักดิน , ปลูกพืชหลังนา ,ปลูกพืชปุ๋ยสดหรือพืชอื่นคั่น โดยเฉพาะถั่วเขียวเพื่อปรับปรุงบำรุงดินนั้น ช่วยให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรสูงขึ้น และลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี รวมถึงสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลับขึ้นด้านบน