"WWF" รณรงค์ให้ปชช.ลงชื่อ 1 ล้านคน ต่อต้านการค้างาช้าง

"WWF" รณรงค์ให้ปชช.ลงชื่อ 1 ล้านคน ต่อต้านการค้างาช้าง

"WWF" รณรงค์ให้ปชช.ลงชื่อ 1 ล้านคน ต่อต้านการค้างาช้าง

รูปข่าว : "WWF" รณรงค์ให้ปชช.ลงชื่อ 1 ล้านคน ต่อต้านการค้างาช้าง

กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกรณรงค์ให้ประชาชนออกมาลงชื่อต่อต้านการค้างาช้างให้ครบ 1 ล้านคน เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ประกาศปิดตลาดการค้างาช้างในประเทศไทย

เยาวชนและประชาชน หลายจังหวัดภาคเหนือ ร่วมเวทีสัมมนา "หยุดการค้างา-หยุดการฆ่าช้าง" ที่กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ WWF จัดขึ้นที่ เพื่อระดมความคิดเห็น และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาลงชื่อต่อต้านการค้างาช้างให้ครบ 1 ล้านคน ก่อนนำไปเสนอให้นายกรัฐมนตรี ประกาศปิดตลาดการค้างาช้างในประเทศไทย

เจ้าหน้าที่กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่า ประเทศไทย ระบุว่า มีช้างแอฟฟริกาถูกฆ่าเพื่อเอางาจำนวนมาก จากสถิติปี 2012 ช้างในแอฟฟริกาถูกฆ่ากว่า 30,000 ตัว ซึ่งไทย คือปลายทางนำเข้างาช้างจากแอฟฟริกา มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน ทั้งนี้ เป็นเพราะช่องว่างกฎหมายของไทยยังมีการค้าขายงาจากช้างเลี้ยงได้ และประเทศไทยยังถูกจับตาจาก ไซเตส ซึ่งอาจถูกกีดกันทางการค้าในอนาคตได้

ขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ทำความเข้าใจผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์งาช้าง โดยย้ำไม่ให้มีการซื้อขายงาช้างจากแอฟริกา ก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญภาคี อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16

 


กลับขึ้นด้านบน