การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-พม่า

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-พม่า

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-พม่า

รูปข่าว : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-พม่า

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-พม่า เขตเศรษฐกิจชายแดนอ.แม่สอด จ.ตาก ที่มีการพัฒนาคู่ขนานกับ เขตเศรษฐกิจชายแดนพม่า ในจังหวัดเมียวดี ล่าสุดภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ เสนอให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสำหรับการขยายรันเวย์ของท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อรองรับการเป็นสนามบินนานาชาติ รวมถึงปรับปรุงการทำงานของด่านศุลกากรแม่สอด และด่านตรวจคนเข้าเมืองจ.ตาก ให้คล่องตัวมากขึ้นด้วยการขยายพื้นที่

พื้นที่สำหรับขยายด่านพรมแดนแม่สอด  ซึ่งอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย – พม่า แห่งที่ 1 ประมาณ 100 เมตร เพื่อให้ด่านศุลกากรแม่สอด และด่านตรวจคนเข้าเมืองจ.ตาก มีความคล่องตัว รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน อ.แม่สอด ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งนอกจากจะเสนอให้เพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทาง โดยแยก คนกับยานพาหนะ แล้ว ได้เตรียมพัฒนาระบบการตรวจหนังสือเดินทางให้มีความทันสมัย

ด้านท่าอากาศยานแม่สอด เป็นอีกหนึ่งจุดที่ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ต้องการให้มีการปรับปรุงขยายผิวจราจร หรือ รันเวย์ เพื่อรองรับการเป็นสนามบินนานาชาติในอนาคต โดยล่าสุดสายการบินเอกชน มีแผนจะเปิดเส้นทางบินระหว่างอ.แม่สอดกับเมืองมะละแหม่งของพม่า ซึ่งสะท้อนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวขึ้น

ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนพม่าเริ่มมีการพัฒนาเป็นรูปธรรมขึ้นตามลำดับ ล่าสุดนายจาย หมอกคำ รองประธานาธิบดี ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ได้เดินทางมา จ.เมียวดี ตรงข้าม อำเภอแม่สอด เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศการค้าชายแดน บริเวณท่าเรือ และเชิงสะพานมิตรภาพไทย – พม่า รวมถึงเขตเศรษฐกิจของพม่า ในเมืองเมียวดี และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ในเมืองผาอ่าน เมืองหลวงรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งทางการพม่าประกาศเชิญชวนให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน แต่ล่าสุดไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติมากนัก

 


กลับขึ้นด้านบน