ประชุมกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ล่ม เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ จึงนัดประชุมอีกครั้งวันที่ 6 มีนาคม

ประชุมกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ล่ม เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ จึงนัดประชุมอีกครั้งวันที่ 6 มีนาคม

ประชุมกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ล่ม เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ จึงนัดประชุมอีกครั้งวันที่ 6 มีนาคม

รูปข่าว : ประชุมกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ล่ม เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ จึงนัดประชุมอีกครั้งวันที่ 6 มีนาคม

ประชุมกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ล่ม เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ จึงนัดประชุมอีกครั้งวันที่ 6 มีนาคม กรรมการสภาอุตสาหกรรมฝ่าย นายธนิต โสรัตน์ จะยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีอุตสาหกรรม และนายกรัฐมนตรี ให้ใช้อำนาจจัดการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ ขณะที่การประชุมสภาอุตสาหกรรมวานนี้ (26 ก.พ.) องค์ประชุมไม่ครบ จึงไม่มีมติใดๆออกมา

เมื่อห้องประชุมกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ปิดรับลงทะเบียน และมีองค์ประชุมเพียง 151 คน จากทั้งหมด 348 คน ซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่ง และไม่ครบองค์ประชุม แต่ก็ยังเดินหารือกันต่อโดยไม่สามารถลงมติใดๆ ได้ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม จึงนัดประชุมกรรมการนัดพิเศษวันที่ 6 มีนาคม เพื่อพิจารณาวาระที่คั่งค้าง ก่อนจัดประชุมสามัญประจำปีกลางเดือนมีนาคม

ขณะที่กรรมการที่เป็นคู่ขัดแย้ง ไม่ยอมรับการประชุมที่เกิดขึ้น และจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และ รมว.อุตสาหกรรม ให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม ยุติความขัดแย้ง ด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ใหม่ทั้งคณะ เพราะการตั้งกรรมการสัมพันธ์ 2 ฝ่าย เพื่อเจรจาหาทางออกในช่วงที่ผ่านมา เกิดความล้มเหลว หลังจากนายพยุงศักดิ์ ยกเลิกกลไกนี้

มีข้อมูลว่า กรรมการสอบสวนความไม่โปร่งใส โครงการฝึกอบรมหลังน้ำท่วมในจังหวัดลพบุรี ได้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ และเตรียมดำเนินการส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดีเอสไอ และป.ป.ช. เพื่อดำเนินการเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง


กลับขึ้นด้านบน