ภาคเอกชนชี้นายกฯ รัสเซียเยือนไทยส่งผลให้ขยายการค้า-การลงทุน

ภาคเอกชนชี้นายกฯ รัสเซียเยือนไทยส่งผลให้ขยายการค้า-การลงทุน

ภาคเอกชนชี้นายกฯ รัสเซียเยือนไทยส่งผลให้ขยายการค้า-การลงทุน

รูปข่าว : ภาคเอกชนชี้นายกฯ รัสเซียเยือนไทยส่งผลให้ขยายการค้า-การลงทุน

ภาคเอกชนชี้นายกฯ รัสเซียเยือนไทยส่งผลให้ขยายการค้า-การลงทุน ภาคเอกชนมีความเห็นว่าการที่นายกรัฐมนตรีของรัสเซียมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ จะทำให้เกิดการขยายการค้าและลงทุนระหว่างกันมากขึ้น สอดคล้องกับนักวิชาการโครงการรัสเซียศึกษา ที่มองว่าจะช่วยผลักดันสินค้าส่งออกของไทย

การค้าระหว่างไทยกับรัสเซียในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2553-2557 มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 4,892 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2557 รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 23 ของไทยในตลาดโลก ส่วนสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปยังรัสเซียคือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มากถึงร้อยละ 65 ส่วนไทยนำเข้าน้ำมันดิบ เหล็ก ปุ๋ย สินแร่โลหะจากรัสเซียมากที่สุด

นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เห็นว่า ในโอกาสที่นายดมิทรี เมเวเดฟ นายกรัฐมนตรีของรัสเซีย มาเยือนไทยจะทำให้เกิดการขยายการค้าและลงทุนระหว่างกันมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือแก้ไขระบบการชำระเงิน การขนส่งสินค้าและมาตรการกีดกันทางการค้า

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ นักวิชาการโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า โอกาสนี้น่าจะช่วยผลักดันสินค้าส่งออกไทยมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตรแปรรูปแช่แข็ง ยางพาราที่ไทยมีปัญหาสินค้าล้นตลาด รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการผลักดันการค้าระหว่างเมืองคู่แฝด เช่น กรุงเทพฯกับมอสโค

พร้อมระบุว่า รัสเซียอาจจะปรับเปลี่ยนความร่วมมือทางการค้ากับไทย จากที่เคยผลักดันการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มาเป็นสินค้าทั่วไปมากขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการบิน ทั้งการขายเครื่องบินและลงทุนด้านอุตสาหกรรมการบินในไทย เนื่องจากขณะนี้รัสเซียเร่งผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศให้เป็นประเทศชั้นนำด้านการบิน


กลับขึ้นด้านบน