"สวนดุสิตโพล"งดทำโพลเลือกตั้ง หวั่นกระทบตัดสินใจของปชช.

"สวนดุสิตโพล"งดทำโพลเลือกตั้ง หวั่นกระทบตัดสินใจของปชช.

"สวนดุสิตโพล"งดทำโพลเลือกตั้ง หวั่นกระทบตัดสินใจของปชช.

รูปข่าว : "สวนดุสิตโพล"งดทำโพลเลือกตั้ง หวั่นกระทบตัดสินใจของปชช.

 สวนดุสิตโพล มีมติสั่งงดทำเอกซิตโพล เพื่อลดความสับสนทางการเมืองในยุคแบ่งฝ่าย รวมทั้งป้องกันไม่ให้นำโพลไปใช้ในทางที่ผิด และจากความแตกแยกในสังคมไทยที่ค่อนข้างเด่นชัด ทำให้ต้องรักษาบทบาทของการสมานฉันท์ และความปรองดอง

รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล ระบุว่า เหตุผลในการสั่งงดทำเอกซิตโพล คือความไม่คุ้มค่า เพราะใช้เวลา45 นาที - 1 ชั่วโมง ทำให้รู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งไม่ห่างจากการนำเสนอผลเอกซิตโพล มากนัก

นอกจากนี้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและการแข่งขัน สร้างความลำบากใจให้กับผู้ตอบคำถาม เพราะไม่มั่นใจในตัวผู้ถามว่ามาจากพรรคการเมืองหรือหัวคะแนนหรือไม่ อาจจะมีผลทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ขณะที่ทีวีพูลได้จัดทำเอกซิตโพลและรายการผลการนับคะแนนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้พบหลักฐานว่า สวนดุสิตโพลถูกแอบอ้าง นำชื่อไปใช้ในการเก็บข้อมูลเลือกตั้งผู้ว่ากทม. และผลของเอกซิตโพล จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อผู้สมัครบางคนในลักษณะที่ส่อไปในทางทุจริต ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลและมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล ระบุว่า ขณะนี้สวนดุสิตโพลเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง  รวมทั้งผลของโพลถูกมองว่าไม่เป็นกลาง ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชน

ด้านเครือข่ายเฝ้าระวังการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ได้ยื่นหนังสือ เรียกร้องต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกทม. แก้ปัญหาเรื่องผู้มีสิทธิแต่ถูกกระทำให้เสียสิทธิ ได้แก่ เยาวชนที่มีอายุครบ 18 ปี จำนวน 6,000 คน ที่ติดสอบ GAT/PAT แม้จะได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะขยายเวลาพักกลางวันให้ 2 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อให้มีเวลาไปใช้สิทธิ แต่ในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ จึงเสนอให้เลื่อนวันสอบออกไปและจัดให้มีคูหาเลือกตั้งในบริเวณเดียวกันกับสถานที่สอบ

 ส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะติดงาน หรือมีภารกิจไปต่างประเทศและไปต่างจังหวัด เสนอให้จัดเลือกตั้งล่วงหน้า หรือลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

ขณะที่ผู้สูงอายุ, ผู้พิการทางการมองเห็น, การได้ยิน, ผู้พิการแขนขา และผู้ป่วย เสนอให้อำนวยความสะดวกด้วยการเพิ่มคูหาเลือกตั้งในศูนย์การค้า ศูนย์ราชการ หรือสถานพยาบาล

ส่วนแม่ชี หรือภิกษุณี และกลุ่มคนข้ามเพศที่ไม่ได้รับสิทธิในการเลือกตั้งเพราะถูกตีความที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิในการเลือกตั้ง เสนอแก้ไขให้มีสิทธิเลือกตั้งได้

รวมทั้งเสนอให้อำนวยความสะดวกในการปฎิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้ง ทั้งการจัดจุดปฏิบัติหน้าที่ โดยเตรียมสัญลักษณ์เฉพาะกลุ่มอาสาสมัครฯและใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวก ถูกกันให้อยู่นอกสถานที่เลือกตั้ง


กลับขึ้นด้านบน