โรงสีร้องเปิดโกดังกลางรับข้าวเพิ่ม

โรงสีร้องเปิดโกดังกลางรับข้าวเพิ่ม

โรงสีร้องเปิดโกดังกลางรับข้าวเพิ่ม

รูปข่าว : โรงสีร้องเปิดโกดังกลางรับข้าวเพิ่ม

โรงสีร้องเปิดโกดังกลางรับข้าวเพิ่ม อคส.ออกกฎเกณฑ์ใหม่ในการส่งมอบข้าว เพื่อแก้ปัญหาการเรียกรับเงินฝากข้าวจากโกดัง ขณะที่โรงสีหลายแห่งระบุว่า เป็นแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ทั้งนี้รัฐควรเปิดโกดังกลางพร้อมกันหลายๆ แห่ง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับโรงสี

องค์การคลังสินค้า หรืออคส.กำหนดเกณฑ์ใหม่สำหรับการส่งมอบข้าว ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยให้ระบุชื่อโกดังที่โรงสีต้องส่งมอบข้าวให้ เพื่อแก้ปัญหาการเรียกรับเงินพิเศษจากเจ้าของโกดัง รวมทั้งลดเวลาการรอส่งมอบข้าว เจ้าของโรงสีหลายแห่งในจ.นครปฐมและสุพรรณบุรี ระบุตรงกันว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถส่งมอบข้าวได้ เพราะโกดังกลางอ้างว่าเต็มและรอให้เปิดโกดังใหม่

ขณะที่ โรงสีเชื่อว่าเจ้าของโกดังกันพื้นที่ให้โรงสีที่เป็นเครือข่าย แต่หากยอมจ่ายเงินก็ฝากข้าวได้ พร้อมยังด้วยระบุว่าเจ้าของโกดังต้องจ่ายเงินให้นักการเมืองท้องถิ่น เพื่อเปิดใช้โกดังกลางในแต่ละครั้ง ในอัตรากระสอบละ 4 บาท โกดังจึงเรียกเก็บเงินจากโรงสี กระสอบละ 12-20 บาท

นอกจากนี้ โรงสียังต้องจ่ายเงินให้กับผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือเซอร์เวย์เยอร์ จากกระสอบละ 7 บาท เป็น 8-10 บาท ทำให้ต้นทุนการฝากข้าว 1 ครั้ง เฉลี่ยสูงถึงกระสอบละ 30 บาท จึงเสนอว่าอคส. ควรเปิดโกดังพร้อมกันหลายแห่ง เพื่อเพิ่มทางเลือกนำข้าวฝากโกดัง และช่วยบรรเทาปัญหาการเรียกรับเงินได้

สอดคล้องกับนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน อดีตผู้อำนวยการ อคส. ที่เห็นว่า ควรเปิดโกดังพร้อมกันหลายแห่งให้โรงสีเลือกส่งมอบข้าวกับโกดังใดก็ได้ ส่วนหลักเกณฎ์ใหม่ของอคส. ก็ไม่ได้แก้ไขปัญหา โดยโกดังกลางยังสามารถเรียกรับเงินได้ เพราะโรงสีไม่มีทางเลือก


กลับขึ้นด้านบน