สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ชี้แจงข่าวเชื่อมโยงผู้ก่อความไม่สงบ

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ชี้แจงข่าวเชื่อมโยงผู้ก่อความไม่สงบ

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ชี้แจงข่าวเชื่อมโยงผู้ก่อความไม่สงบ

รูปข่าว : สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ชี้แจงข่าวเชื่อมโยงผู้ก่อความไม่สงบ

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ชี้แจงข่าวเชื่อมโยงผู้ก่อความไม่สงบ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำจดหมายเปิดผนึก ชี้แจงกรณีถูกรายงานข่าวว่านักศึกษาส่วนหนึ่ง อาจเชื่อมโยงกับ การเคลื่อนไหวก่อความความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยังยืนยันถึงแนวคิดและเจตนารมณ์ของกลุ่มนักศึกษา ว่า มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และสันติภาพ

ตัวแทนสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักศึกษาในจังหวัดปัตตานี เปิดวงพูดคุย กับไทยพีบีเอส ยอมรับ ว่า ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบ หลังจากมีข่าวถูกเชื่อมโยงว่า มีขบวนการส่วนหนึ่ง ขยายฐานความคิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ในกลุ่มนักศึกษา และบางกลุ่มก็ถูกจัดตั้งอย่างเป็นระบบ ใช้เยาวชนบางคนเป็นแนวร่วม เช่น ผู้เสียชีวิตคนหนึ่ง จากเหตุโจมตีฐานนาวิกโยธิน อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีนักศึกษาอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิต

วัชระ เศรษขาว และศราวุฒิ อัตสาโร นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ตัวแทนนักศึกษา ยืนยันว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความยุติธรรม และสันติภาพ รวมทั้งช่วยเหลือด้านสังคม เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้


 

สอดคล้องกับ ความเห็น ฮูเซ็น ซาวัล นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และ เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า รัฐ ต้องทบทวนแนวคิดที่มีต่อกลุ่มนักศึกษา เพราะมุมมองต่อนักศึกษาในแง่ลบ เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวในเชิงสร้างสรรค์ เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ เน้นการพูดคุยเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้เกิดพื้นที่ทางการเมือง

จดหมายเปิดผนึก ของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยืนยัน ว่า ได้รับผลกระทบ ต่อขบวนการนิสิตนักศึกษาที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนประเด็นสันติภาพ ขณะที่การศึกษาจากหน่วยงานด้านความมั่นคง เปิดเผยว่า ปัจจัยการขับเคลื่อนจากแนวคิดความไม่สงบในหลายปีที่ผ่านมา ถูกใช้เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ และหลักคำสอนที่ไม่ถูกต้อง โดยขยายฐานแนวคิด ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล และกลุ่มที่เคลื่อนไหวมีผลจิตวิทยาและการเมือง


กลับขึ้นด้านบน