ลูกจ้าง บ.อิเล็กทรอนิกส์ วอนนายจ้างเพิ่มสวัสดิการ

ลูกจ้าง บ.อิเล็กทรอนิกส์ วอนนายจ้างเพิ่มสวัสดิการ

ลูกจ้าง บ.อิเล็กทรอนิกส์ วอนนายจ้างเพิ่มสวัสดิการ

รูปข่าว : ลูกจ้าง บ.อิเล็กทรอนิกส์ วอนนายจ้างเพิ่มสวัสดิการ

ลูกจ้าง บ.อิเล็กทรอนิกส์ วอนนายจ้างเพิ่มสวัสดิการ ลูกจ้างบริษัทผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ร้องไทยพีบีเอสอ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง ขอเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานกะ

ตัวแทนสหภาพแรงงานเอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง เดินทางมายังสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงานของบริษัทเอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง ซึ่งเป็นบริษัทผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อกรรมการผู้จัดการบริษัท เพื่อข้อให้เปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้างงาน อาทิ ขอให้บริษัทฯปรับสัญญาการจ้างพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือนทุกคน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขึ้นเงินประจำปีของพนักงานรายวัน โดยยึดหลัดอายุงาน และขอให้เพิ่มเบี้ยเลี้ยงเข้ากะสำหรับพนักงานคือ กะเช้า 30 บาท กะบ่าย 60 บาท และกะดึก 120 บาท

 
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯยังอ้างถึงจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EICC ในเรื่องชั่วโมงการทำงาน ที่ระบุว่า "การศึกษาการดำเนินธุรกิจเป็นการเชื่อมโยงการตอบสนองของลูกจ้างกับประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง อัตราพนักงานเข้าออกที่เพิ่มขึ้น และยอดเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้น จำนวนวันทำงานไม่เกินกว่าที่กฎหมายในท้องถิ่นกำหนด ซึ่งไม่ควรเกิน 60 ชั่วโมงต่อวัน รวมทั้งงานนอกเวลา ยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติ ลูกจ้างจะต้องได้รับอนุญาตให้หยุดได้อย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์"
 
ขณะที่ลูกจ้างบริษัทลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้า ระบุว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างเช่นกัน โดยต้องการให้เพิ่มวันหยุดประจำปีวันละ 13 วัน/ปี และได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้ แม้ว่าจะทำงานในวันหยุดก็ตาม


กลับขึ้นด้านบน