เครือข่ายภาคประชาชนค้านค้าเสรีไทย-ยุโรปยุติการชุมนุมแล้ว

เครือข่ายภาคประชาชนค้านค้าเสรีไทย-ยุโรปยุติการชุมนุมแล้ว

เครือข่ายภาคประชาชนค้านค้าเสรีไทย-ยุโรปยุติการชุมนุมแล้ว

รูปข่าว : เครือข่ายภาคประชาชนค้านค้าเสรีไทย-ยุโรปยุติการชุมนุมแล้ว

เครือข่ายภาคประชาชนค้านค้าเสรีไทย-ยุโรปยุติการชุมนุมแล้ว เครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังการเจรจาการเปิดเขตการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป ประกาศยุติการชุมนุมแล้ว หลังจากหารือร่วมกับหัวหน้าคณะเจรจาฯ ได้ข้อสรุปที่น่าพอใจ โดยสัญญาจะให้ตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ และพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคม ก่อนการเจรจาในแต่ละรอบ

เครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังการเจรจาการเปิดเขตการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ ไทย - สหภาพยุโรป จาก 28 องค์กร กว่า 1,000 คน ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนกรอบการเจรจาเอฟทีเอ ไทย - สหภาพยุโรป โดยส่งตัวแทน 20 คน เข้าหารือกับ นายโอฬาร ไชยประวัติ ในฐานะหัวหน้าคณะเจรจากรอบเอฟทีเอ
 
โดยระบุว่า กรอบเจรจาหลายประเด็นอาจส่งผลกระทบต่อประเทศ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาด้านยา ที่อาจทำให้ ตลาดยาถูกผูกขาด ราคายาแพงขึ้น คนจำนวนมากเข้าไม่ถึงยา ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต


 

รวมถึงการเปิดการค้าเสรีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ บุหรี่ ที่จะทำให้สุราต่างประเทศที่ไทยนำเข้าจากสหภาพยุโรป กว่าร้อยละ 80 มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี ราคาถูกลง คนไทยจะเข้าถึงสุราต่างประเทศได้ง่ายขึ้น จึงเรียกร้องให้คณะเจรจาฯ แสดงจุดยืนโดยการไม่ยอมรับเนื้อหาการเจรจาในประเด็นดังกล่าว พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนอย่างรอบด้าน
 
โอฬาร ไชยประวัติ หน.คณะเจรจากรอบการเจรจาเปิดเขตการค้าเสรีฯ ยืนยันว่า การเจรจาเอฟทีเอที่เมืองบรัสเซลในครั้งนี้ ยังไม่ได้พูดคุยในรายละเอียด โดยยืนยันว่า จะนำข้อเรียกร้องไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งรัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชน โดยจะให้ตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติ และพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมก่อนเจรจาในแต่ละรอบ เพื่อพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
ล่าสุดเครือข่ายภาคประชาชน ได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้ว โดยยืนยันจะติดตามผลข้อเรียกร้องที่รัฐบาลได้รับปากอย่างใกล้ชิดต่อไป


กลับขึ้นด้านบน