สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 สละตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 สละตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 สละตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

รูปข่าว : สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 สละตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 สละตำแหน่งอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสละสมณศักดิ์อย่างเป็นทางการแล้ว ส่งผลให้ตำแหน่งประมุขแห่งคริสต์จักรนิกายโรมันคาทอลิคว่างลงจนกว่าจะมีการคัดเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่มาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสละตำแหน่งอย่างเป็นทางการ วานนี้ (28 ก.พ.) เมื่อเวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ วันนี้ (1 มี.ค.) เวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยคริสศาสนิกชนมารวมตัวกันที่หน้าประตูใหญ่ของปราสาทคาสเทล แกนโดลโฟ ซึ่ง เป็นที่พำนักฤดูร้อนของสมเด็ตพระสันตะปาปาเพื่อรอดูทหารสวิสที่ทำหน้าที่ อารักขาสมเด็จพระสันตะปาปาทำพิธีถวายความเคารพและปิดประตูประสาท เป็นการสิ้นสุดภารกิจและเป็นสัญญาว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยตำรวจของนครวาติกันจะเข้ามารับหน้าที่อารักขาสมเด็จพระสันตะปาปาภายหลังการสละตำแหน่ง

ก่อนหน้านี้สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงกล่าวอำลาตำแหน่งต่อคริสศาสนิกชนประมาณ 1 หมื่นคนที่มารอส่งเสด็จ โดยตรัสว่าพระองค์ออกจากตำแหน่งประมุขทางศาสนาแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้จาริกแสวงบุญและอยู่ในสมณเพศต่อไป ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 นับเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์แรกในรอบ 600 ปี ที่สละตำแหน่งตำแหน่งในขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพ


กลับขึ้นด้านบน